Utformningen av proven i studentexamen förändras

Utformningen av proven i studentexamen förändras

Utformningen av studentexamensproven förändras från och med examen våren 2020. Provens utseende är klarare och mer enhetligt än tidigare. Provens tillgänglighet har också förbättrats.

Nämnden publicerar exempelprov för att ge möjlighet att bekanta sig med den nya utformningen av proven. Du kan bekanta dig med ett av exempelproven via länken nedan. I provsystemet används webbläsaren Firefox, och därför rekommenderas även att exempelproven öppnas med denna webbläsare.

språkprov

Läs mer om de digitala studentexamensproven här.

Tekniken bakom den nya utformningen av proven är också ny. Om du vill kan du bekanta dig med den öppna källkoden bakom utformningen av proven på adressen abitti.dev. Webbplatsen är riktad till teknikintresserade. Webbplatsen är på engelska.