Responsblanketter för studentexamen hösten 2020

Nämnden har öppnat två responsblanketter som rör studentexamen hösten 2020. Den ena blanketten är ämnad för examinander och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven, till exempel rektorer och övervakare.

Responsen som ges är viktig då examen utvecklas, och därför önskar nämnden att så många som möjligt besvarar enkäten.

Responsblanketten för examinanderna (Länk till Webropol-blanketten)

Responsblanketten för personalen (Länk till Webropol-blanketten)

Nämnden önskar få responsen senast 9.10.2020.