Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Det digitala studentprovet – Gör så här! (uppdaterad 7.9.2017)

Du kanske känner dig nervös inför det digitala studentprovet, men det är ingenting du behöver vara rädd för. Provet mäter dina kunskaper i det aktuella läroämnet, men det är några tekniska detaljer som du behöver behärska. Läs igenom de här anvisningarna noggrant före provsituationen!

Förberedelser för provet

Du vet med vilken dator du kommer att skriva provet (lånad eller egen dator).

Du har övat en studentprovssituation med Abitti.

Du vet hur du ska koppla nätkabeln till din dator.

Du vet hur du ska starta din dator från USB-minnet.

Du har hörlurar som du har kopplat till datorn och du har testat att det kommer ljud ur lurarna.

 Till provet ska du ha med dig identitetsbevis (t.ex. pass eller körkort), dator och strömsladd, hörlurar och penna. Om du inte har ett identitetsbevis, ska du kontrollera med skolan vilka andra förfaranden de har för identitetskontroll vid provsituationen. Om du vill, kan du också ha med dig matsäck till provet.

 Kontrollera i vilken provlokal och på vilket klockslag du ska göra provet. Ta också reda på den egna skolans eventuella provrutiner (om du i förväg ska ta datorn till provlokalen, osv.).

Före provet

 Lämna väskan, telefonen och dina andra tillhörigheter utanför provlokalen. Gå till den plats som övervakaren anvisar dig i provlokalen.

 Koppla nätkabeln, strömsladden och hörlurarna till datorn.

 Lägg identitetsbeviset på bordet så att övervakaren kan se det.

 Kontrollera att det finns ett USB-minne och anteckningspapper på din plats. Räck upp handen och vänta att en övervakare kommer till dig, om dessa saknas.

 Starta datorn via USB-minnet.

 Utför ljudtestet som startar automatiskt. Räck upp handen och vänta att en övervakare kommer till dig om du inte hör ljudet.

 Mata in för- och efternamn och personbeteckning i provsystemet. Vänta att en övervakare kommer och bekräftar inloggningen.

 Vänta tills du får lov att börja provet.

Under provet

 • Provuppgifterna visas i webbläsaren. Bakgrundsmaterial som anknyter till frågorna visas på separata flikar när du klickar på Visa material. Du kan förflytta dig mellan flikarna Material och Elektroniskt prov. Om du behöver justera ljudvolymen under provet, gör du det med reglaget upptill på skärmen.

 • Skriv in svaren direkt i svarsrutorna som finns vid frågorna. Spara filer du har gjort med andra program, så att de säkerhetskopieras på servern.

 • Provsystemet sparar svaren automatiskt. Systemet meddelar också om förbindelsen bryts. Vänta lugnt i en halv minut. Räck upp handen och vänta tills en övervakare kommer till dig om förbindelsen inte återställs.

 • Räck upp handen och vänta på en övervakare om din dator kollapsar eller om du stöter på andra problem. Även om problemen leder till att din dator kräver omstart eller behöver bytas ut, kan du fortsätta provet från det ställe där du slutade.

 • Du får göra anteckningar och utkast för svaren på papper under provet. Skriv namn och personbeteckning på varje papper som du använder.

 • Om du lämnar din plats under provet, till exempel för att gå på toaletten, ska du aktivera skärmsläckaren genom att klicka på lås-ikonen uptill på skärmen.

 • Kom ihåg att du inte får förstora teckenstorleken i fönster som innehåller provsvar om du inte på förhand beviljats specialarrangemang. Om din skärm har en hög resolution och texten därför är för liten kan du använda funktionen Växla teckenstorlek som finns i programmenyn.

Anvisningar om användning av provmiljön

Ordna fönster och flikar: Så här placerar du två fönster eller flikar intill varandra.
Bifoga en skärmdump till svaret: Så här gör du för att med hjälp av en skärmdump bifoga filer som du har gjort med separata program (t.ex. LibreOffice, Geogebra) till ditt svar.
Spara filer: Så här sparar du filer. Exemplet visar hur man sparar en fil i programmet LibreOffice.
Återställa raderad text: Så här återställer du text du har raderat eller ångrar en redigering du har gjort.
Genomföra ett ljudtest: Så här väljer du rätt ljudenhet och reglerar ljudstyrkan. Du kan reglera ljudstyrkan på samma sätt också under provet.

Instruktionsvideorna finns i provmiljöns hjälpfunktion som finns vid den övre kanten på skärmen.

Anvisningar för det elektroniska språkprovet (pdf): Dessa anvisningar finns som länk i anvisningarna början av provet.

Avsluta provet

 • Läs provanvisningarna ännu en gång och kontrollera att du har svarat på alla frågor.
 • Avsluta provet genom att klicka på Till provets inlämning nertill på uppgiftssidan.
 • När du har avslutat provet, ska du stänga av datorn genom att klicka på strömbrytarsymbolen i det övre högra hörnet.
 • Lämna in anteckningspapperen och USB-minnet till övervakaren.
 • Enligt skolans anvisningar: Ta med dig datorn och hörlurarna eller lämna dem i provlokalen och hämta dem senare.
 • Enligt skolans anvisningar: Du kan fråga din lärare om provresultatet ifall provprestationerna används som en del av kursbedömningen.
 • Berätta om dina erfarenheter och skicka in förbättringsidéer till abitti@ylioppilastutkinto.fi. I de sociala medierna pågår diskussionen under hashtaggarna #digabi och #abitti.

Fungerade anvisningarna?

Skicka dina förbättrings- eller kompletteringsförslag till lautakunta@ylioppilastutkinto.fi