Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Föreskrifter och anvisningar

Här hittar du länkat till de lagar och förordningar som styr verkställandet av studentexamen, samt de allmänna och provspecifika föreskrifterna och anvisningarna. Här finns också föreskrifterna gällande beaktandet av läs- och skrivsvårigheter, sjukdom, skada, hörselskada och främmande språk som modersmål i studentexamen.

Allmänna föreskrifter och anvisningar
Allmänna föreskrifter och anvisningar
Provspecifika föreskrifter och anvisningar separator

Här hittar du de provspecifika föreskrifterna och anvisningarna, som innehåller information om provens struktur, verkställande och bedömning.

Information till examinanderna separator

Den viktigaste informationen för dem som ska delta i studentexamen finns samlad i detta informationspaket.

Lagar och förordningar
Lagar och förordningar

Länkar till lagar och förordningar som berör studentexamen