Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Lagar och förordningar

I lagen om studentexamen (502/2019) och statsrådets förordning om studentexamen (612/2019) stadgas om studentexamen och frågor i anslutning till examen. Eftersom vissa av stadgarna i lagen om studentexamen (502/2019), som trädde i kraft 1.8.2019, tillämpas först på examinander som påbörjar sin examen våren 2022, tillämpas till vissa delar även stadgar ur den upphävda gymnasielagen (629/1998), stadgar ur den upphävda lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) och stadgar ur den upphävda förordningen om studentexamen (915/2005).

  • Gymnasielagen (714/2018)
  • Lagen om studentexamen (502/2019)
  • Lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017)
  • Statsrådets förordning om studentexamen (612/2019)
  • Lagen om anordnande av studentexamen (672/2005, upphävd)
  • Statsrådets förordning om studentexamen (915/2005, upphävd)
  • Gymnasielagen (629/1998, upphävd)