Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Provspecifika föreskrifter och anvisningar

I de ämnesspecifika bestämmelserna och anvisningarna anges bl.a. hur proven är konstruerade, hur proven ska genomföras och principerna för bedömningen.

Den digitala studentexamen

Studentexamensnämndens meddelanden: Precisering om användning av fickräknare 1.12.2015 (prov i matematik, fysik och kemi)

Rättelserna till MAOL-tabeller