Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Provspecifika föreskrifter och anvisningar

I de ämnesspecifika bestämmelserna och anvisningarna anges bl.a. hur proven är konstruerade, hur proven ska genomföras och principerna för bedömningen.

Den digitala studentexamen

Rättelserna till MAOL-tabeller