Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Provspecifika föreskrifter och anvisningar

I de ämnesspecifika bestämmelserna och anvisningarna anges bl.a. hur proven är konstruerade, hur proven ska genomföras och principerna för bedömningen.

  • Provet i modersmål och litteratur (publicerade 6.2.2020)
  • Svenska eller finska som andraspråk och litteratur (publicerade 3.6.2021)
  • Proven i realämnena (publicerade 19.1.2021)
  • Provet i matematik (publicerade 19.1.2021)
  • Språkproven (publicerade 19.1.2021)

Den digitala studentexamen

Rättelserna till MAOL-tabeller