Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Provspecifika föreskrifter och anvisningar

I de ämnesspecifika bestämmelserna och anvisningarna anges bl.a. hur proven är konstruerade, hur proven ska genomföras och principerna för bedömningen.

  • Provet i modersmål och litteratur (publicerade 4.2.2022)
  • Svenska eller finska som andraspråk och litteratur (publicerade 4.2.2022)
  • Proven i realämnena (publicerade 25.4.2022)
  • Provet i matematik (publicerade 27.5.2022)
  • Det andra inhemska språket och främmande språk (publicerade 27.4.2022)
  • Det andra inhemska språket och främmande språk, hösten 2023 (publicerade 8.12.2022)

Den digitala studentexamen