Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Specialarrangemang

Hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen

Sjukdom, funktionshinder och synnerligen svår livssituation, läs- och skrivsvårigheter samt bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk som modersmål kan på ansökan beaktas i studentexamen.

Nämnden har förlängt ansökningstiden för specialarrangemang inför hösten 2020 tills den 11 maj 2020. Det är också möjligt att skicka in ansökningar senare till exempel i början av augusti. Nämnden försöker behandla ansökningar som kommit fram efter utgången av ansökningstiden, men de ansökta specialarrangemangen hinner kanske inte genomföras innan examens början på hösten 2020. 

Föreskrifter och anvisningar om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen (pdf) (Publicerade 19.2.2020)

Nämnden ger instruktioner till examinander som inte kan delta i ett prov i studentexamen våren 2020 på grund av coronavirusläget på en separat webbsida.

 

Nämnden rekommenderar att gymnasierna använder e-tjänsterna. Ansökningar och utlåtanden upprättas i e-tjänsterna och rektorn skickar dem till nämnden via tjänsten.

Klicka här till e-tjänsternas anvisningar på nämndens webbsida

 

Ansökningsblanketterna på papper (uppdaterade 9.3.2020)

Ansökningsblanketterna nedan bör användas endast ifall ansökan av någon orsak inte kan lämnas in via e-tjänsterna.

 

 

De gamla föreskrifterna och anvisningarna (gäller examen våren 2019 och tidigare examenstillfällen) 

 

Arrangerande av digitala prov för synskadade

Material för att testa och öva arrangerandet av digitala prov för synskadade. Materialet finns tyvärr för närvarande endast på finska.