Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Specialarrangemang

Föreskrifter om specialstöd i studentexamen

Studentexamensnämnden har gjort alla sina ansöknings- och utlåtandeblanketter elektroniska. Nämnden rekommenderar att gymnasierna använder e-tjänsterna. E-tjänsterna ersätter pappersblanketterna som skickas till nämnden. Ansökningar och utlåtanden upprättas i en elektronisk tjänst och rektorn skickar dem till nämnden via tjänsten.

E-tjänster

Av föreskrifterna nedan framgår bl.a. hur specialarrangemang söks och på vilket sätt hörselskada, läs- och skrivsvårigheter, sjukdom och funktionshinder och främmande språk som modersmål kan beaktas i bedömningen av proven.

Ansökningsblanketterna på papper nedan bör användas endast ifall ansökan av någon orsak inte kan lämnas in via e-tjänsterna. Egenskapen som gör att PDF-formuläret kan sparas finns tillgänglig endast i de nyaste PDF-läsarna t.ex. Adobe Reader XI.