Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Specialarrangemang

Hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen

Sjukdom, funktionshinder och synnerligen svår livssituation, läs- och skrivsvårigheter samt bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk som modersmål kan på ansökan beaktas i studentexamen.

Föreskrifter och anvisningar om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen

Nämnden rekommenderar att gymnasierna använder e-tjänsterna. Ansökningar och utlåtanden upprättas i e-tjänsterna och rektorn skickar dem till nämnden via tjänsten.

E-tjänster

 

Beaktande av bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk som modersmål och deltaganderätt i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur

pdf-blankett/blankett på papper

 

De gamla föreskrifterna och anvisningarna (gäller examen våren 2019 och tidigare examenstillfällen) 

 

Ansökningsblanketterna på papper

Ansökningsblanketterna på papper nedan bör användas endast ifall ansökan av någon orsak inte kan lämnas in via e-tjänsterna. Egenskapen som gör att PDF-formuläret kan sparas finns tillgänglig endast i de nyaste PDF-läsarna t.ex. Adobe Reader XI.

 

Arrangerande av digitala prov för synskadade

Material för att testa och öva arrangerandet av digitala prov för synskadade. Materialet finns tyvärr för närvarande endast på finska.