Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Examina-tjänsten

De gamla studentexamensproven och det material som ingått i dem kan nu användas av lärarna via webbtjänsten Examina som Studentexamensnämnden öppnat. I tjänsten finns också inspelningarna från hörförståelseproven i främmande språk och det andra inhemska språket.Lärarna kan söka och ladda ned prov och material i Examina-tjänsten och använda dem i sin undervisning.

Gå till Examina (www.examina.fi)

Man identifierar sig till Examina-tjänsten med hjälp av identifieringstjänsten MPASSid. Utbildningsanordnaren, till exempel kommunen, bör gå med i MPASSid-tjänsten, varefter lärarna kan logga in till Examina med sina egna identifieringsuppgifter för Wilma, OpinSys eller andra tjänster som är kompatibla med MPASSid. Mer information om MPASSid och hur man går med i den finns på webbadressen www.mpassid.fi/svenska.

Information om Examina-tjänsten finns också i det meddelande som publicerades då tjänsten öppnades.