Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Gamla prov

De gamla studentexamensproven och det material som ingått i dem kan nu användas av lärarna via webbtjänsten Examina som Studentexamensnämnden öppnat. I tjänsten finns också inspelningarna från hörförståelseproven i främmande språk och det andra inhemska språket.Lärarna kan söka och ladda ned prov och material i Examina-tjänsten och använda dem i sin undervisning.

Gå till Examina (www.examina.fi)

I Examina finns zip-filer med några av proven. Dessa prov kan med hjälp av zip-filen laddas upp i Abitti (Hämta prov (.zip) -knappen). Förhandsvisningen och returneringsvyn för studerandena ser inte riktigt ut som den ska. Proven kan inte heller modifieras i webbtjänsten.

Man identifierar sig till Examina-tjänsten med hjälp av identifieringstjänsten MPASSid. Utbildningsanordnaren, till exempel kommunen, bör gå med i MPASSid-tjänsten, varefter lärarna kan logga in till Examina med sina egna identifieringsuppgifter för Wilma, OpinSys eller andra tjänster som är kompatibla med MPASSid. Mer information om MPASSid och hur man går med i den finns på webbadressen www.mpassid.fi/svenska.

Studentexamensnämnden kan inte ge andra användarnamn till tjänsten. För forskningsbruk kan man få gamla prov genom forskningstillstånd.

Information om Examina-tjänsten finns också i det meddelande som publicerades då tjänsten öppnades.