Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Gamla prov i Examina

Uppdaterat 12.3.2019

De gamla studentexamensproven och det material som ingått i dem kan användas av lärare via Studentexamensnämndens webbtjänsten Examina. Tjänsten innehåller även inspelningarna från hörförståelseproven i främmande språk och det andra inhemska språket. Lärarna kan söka och ladda ned prov och material i Examina-tjänsten och använda dem i sin undervisning.

Till Examina (www.examina.fi)

Prov och bifogat material på samma ställe

Examina innehåller prov i alla studentexamens ämnen. Från de ämnesspecifika sidorna hittar du följande filer:

  • Digitala prov (HTML)
  • Prov på papper (PDF)
  • Abitti-versioner av digitala prov (zip)
  • Beskrivningar av goda svar (PDF)
  • Rätta svar till flervalsfrågor och produktiva frågor (PDF)
  • Inspelningar av hörförståelseuppgifter från prov på papper (mp3)
  • Ersättande uppgifter för synskadade (zip)

Logga in genom MPASSid-tjänsten

Man identifierar sig till Examina-tjänsten med hjälp av undervisnings- och kulturministeriets identifieringstjänsten MPASSid. Utbildningsanordnaren, till exempel kommunen, bör gå med i MPASSid-tjänsten, varefter lärarna kan logga in till Examina med sina egna identifieringsuppgifter för Wilma, OpinSys eller andra tjänster som är kompatibla med MPASSid. Mer information om MPASSid och hur man går med i den finns på webbadressen www.mpassid.fi/svenska.

Studentexamensnämnden kan inte ge andra användarnamn till tjänsten. För forskningsbruk kan man få gamla prov genom forskningstillstånd.

En lärare har som Examina-användare rättighet att kopiera provens innehåll för bruk i undervsing, t.ex. för digitala kursprov. Användaren har rätt att måla och kopiera, spara bilder, videor och ljudfiler och ta skärmdumpar av godtykliga delar av proven.

Studentexamensnämnden uppmuntrar lärare att utnyttja Examina-tjänstens material i digitala kursprov så, att studerandena får möjligheten att öva att svara i studentexamensprov möjligast mycket.