Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Allmän presentation av studentexamen

Studentexamen omfattar minst fyra prov. Examinanderna skall avlägga provet i modersmål och litteratur samt enligt eget val tre prov av en grupp som består av provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, provet i matematik och provet i realämnena. Utöver dessa prov kan examinanderna delta i ett eller flera extra prov.

Studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola.

Varför lönar det sig att avlägga studentexamen?

Studentexamen ger allmän högskolebehörighet till finska högskolor och den används också som en del av antagningen till högskolorna. Den finska studentexamen ger även goda möjligheter att söka sig till utländska universitet och högskolor.

Hur svarar studentexamen mot dagens behov?

Man utvecklar ständigt studentexamen för att motsvara målen i gymnasieutbildningen. Detta syns bl.a. som ökad valbarhet och en möjlighet att sprida avläggandet av examen över tid. För tillfället förbereder man sig att stegvis ta i bruk informations- och kommunikationsteknik i avläggandet av examen.

När föddes studentexamen?

Examen har utvecklats ur inträdesförhören för Kungliga Akademien i Åbo, där men redan från 1640-talet utvärderade de sökandes kunskaper i latin och kristlig lära. Examen fungerade från början av 1800-talet som inträdesförhöret till Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland.
Studentexamen förbands för första gången vid gymnasiets lärokurs år 1852. Detta anses vara början på den nuvarande studentexamen.