Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Förklaring av de finska studentexamensbetygen till utländska läroanstalter

Vid behov kan följande förklaring av de finska studentexamensbetygen presenteras för en utländsk läroanstalt:

Certificate of the Matriculation Examination

A candidate receives a Certificate of the Matriculation Examination following the examination period when all the four compulsory tests have been passed. The Certificate of the Matriculation Examination shows the compulsory and the optional tests passed, together with their levels and grades. The Certificate of the Matriculation Examination is blue in colour.

Certificate issued by the Matriculation Examination Board

If a person who has successfully passed the Matriculation Examination retakes a test that he or she has already passed in an examination, or supplements his or her examination, he or she will receive a separate certificate for this: Certificate issued by the Matriculation Examination Board. The certificate is brown in colour, and it differs from the original Certificate of the Matriculation Examination, but it is as valid as the original certificate.

Retaking tests

A candidate who has passed a test may retake it once. If a candidate has retaken a test before a Certification of the Matriculation Examination has been awarded, the better grade achieved on that test will be entered on the certificate.

Supplementing the examination

A person who has passed the Matriculation Examination can supplement it by sitting tests that he or she has not previously taken. He or she can also supplement the examination by taking a test at a different level in a subject already passed. Supplementing the examination is possible only after the examination has been passed.

Please find more information on the Finnish Matriculation Examination in English:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/en/

 


Studentexamensbetyg

Studentexamensbetyg utfärdas för en examinand som har fått godkänt på de fyra obligatoriska proven inom examenstiden. Av betyget framgår vilka prov som har avlagts som obligatoriska och vilka som extra prov samt nivån på och vitsord för respektive prov. Studentexamensbetyget är blå i färg.

Betyg över godkända prov utfärdad av studentexamensnämnden

Om en examinand som har avlagt studentexamen tar om en godkänt prov eller kompletterar sin examen får han eller hon ett betyg över godkända prov utfärdad av studentexamensnämnden. Betyget är brun i färg och avviker från det ursprungliga studentexamensbetyget men är lika giltigt än det urspungliga betyget.

Omprov av ett godkänt prov

Ett godkänt prov får tas om en gång. Om examinanden har tagit om ett prov innan studentexamensbetyget har daterats, antecknas i betyget det bättre av de erhållna vitsorden.

Komplettering

Den som har blivit godkänd i studentexamen får komplettera examen med prov i ämnen som inte ingår i den avlagda examen och med prov på en annan nivå än de prov i samma ämnen som ingår i den avlagda examen. Att komplettera examen är möjligt efter det att studentexamen är avlagd.

 

Ytterligare information om den finska studentexamen på svenska:

www.studentexamen.fi/info

www.studentexamen.fi