Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Nämndens ordinarie medlemmar

nämndens ordförande professor Patrik Scheinin

Gullberg Tom 

Haagensen Bodil 

Hakkarainen Kai

Harmanen Minna

Hellgren Jan

Hildén Raili

Hirvonen Vesa

Hästö Peter

Juurakko-Paavola Taina

Koponen Ismo

Lehmuskallio Arto

Luukka Minna-Riitta  

Mäki Sanna

Mällinen Sisko

Nissilä Leena

Oikkonen Juha

Paakkari Olli

Partanen Leena

Pirttisaari Pasi

Saarinen Timo  

Salmenkivi Eero

Sihvonen Päivi

 

Utskottens ordförande

Hildén Raili, språkutskottets ordförande

Mikkola Kati, A1-utskottets ordförande (modersmålet, religion, livsåskådningskunskap, 
filosofi, historia, samhällslära)

Saarinen Timo, A2-utskottets ordförande (matematik, psykologi, fysik, kemi, biologi,
geografi, hälsokunskap)