Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Nämndens ordinarie medlemmar

nämndens ordförande professor Jari Lavonen

1. viceordförande Mikkola Kati

2. viceordförande Nissilä Leena

3. viceordförande Saarinen Timo

Alestalo Pekka

Ernvall-Hytönen Anne-Maria

Granskog Pamela

Gullberg Tom

Halvari Anu

Harmanen Minna

Hildén Raili

Hästö Peter

Korimo Nina

Laasonen Marja

Leino Jaakko

Luukka Minna-Riitta

Maalampi Jukka

Mäntylä Katja

Nummela Yvonne

Perälä Mika

Pirttisaari Pasi

Pursiainen Jouni

Ruth Olli

Sihvonen Päivi

Turunen Hannele

 

A1-utskottets (filosofi, samhällslära, religion, livsåskådningskunskap, historia, modersmålet) ordförande Kati Mikkola

A2-utskottets (geografi, psykologi, hälsokunskap, biologi, fysik, kemi, matematik) ordförande Timo Saarinen

Språkutskottets (andra inhemska språket, främmande språk, finska/svenska som andraspråk) ordförande Raili Hildén