Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Allmänt om tabellerna

Bakgrundsinformation om statistiksidans struktur och beteckningar

Se själva tabellerna och figurerna med statistik

På statistikdelens huvudsida är tabellerna ordnade enligt kategori, och själva tabellerna fås fram genom att klicka på ikonen invid den önskade tidsbestämningen.

Länkar till tabeller och diagram

Alla tabeller finns inte att tillgå i alla format. De tillgängliga formaten framgår av de synliga ikonerna.

Pdf-ikon med en tabellcell Tabell i pdf-format. Filerna är försedda med bokmärken. Speciellt gällande stora tabeller kan det löna sig att öppna dem i ett program som hanterar bokmärken (t.ex. Adobe Reader), för att lättare kunna orientera sig till rätt ställe.

Pdf-ikon med olika färger Figur eller diagram i pdf-format. Datat för diagrammet återfinns i sifferform i motsvarande tabell. Diagrammet däremot representerar ofta bara en liten del av det data som tabellen innehåller och som lämpar sig för grafisk framställning.

Pdf-ikon med en karta över Finland Karta i pdf-format. Datat för kartan återfinns i sifferform i motsvarande tabell. Kartan däremot representerar ofta bara en liten del av det data som tabellen innehåller och som lämpar sig för grafisk framställning.

Csv-ikon Tabellens data i csv-format. Filformatet är avsett för vidarebehandling t.ex. med tabellkalkyleringsprogram. Eftersom siffrorna är det samma som i motsvarande pdf-fil, kan den med fördel användas som referens i tolkningen.