Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Statistiktabeller

Statistik över studentexamen

På den här sidan finns länkar till de senaste statistiska uppgifterna om studentexamen i Finland. Informationen och tabellerna som här publiceras kontinuerligt, ersätter den tryckta statistikpublikationen som studentexamensnämnden har givit ut för åren 2004 och 2006-2011. Även sådan allmän statistik, som tidigare offentliggjorts utanför den tryckta publikationen samlas här.


Anmälningar till olika prov

Det totala antalet anmälda deltagare per prov innefattar också examinander som tar om tidigare utförda prov, som kompletterar en färdig examen, eller som bara inleder utförandet av examen med ett enstaka prov.

Tabeller: [Hösten 2021][table] [2012-2021][table]


Anmälda

Antal personer som anmält sig till åtminstone ett av examenstillfällets prov.

Tabell: [2012-2021][table]


Poänggränser

Med poänggränsen för ett vitsord avses det lägsta poängtal med vilket vitsordet ifråga nås.

Tabell: [2010-2021][table]


Godkända examina enligt bortlämnat obligatoriskt prov

En godkänd examn innehåller förutom provet i modersmålet ett obligatoriskt prov ur tre av fyra grupper. I den fjärde gruppen är det möjligt att avlägga ett extra prov. Examen kan annars också innehålla ett valbart antal extra prov.

Tabeller: [Våren 2021][table] [2016-2021][table]


Godkända examina och antal prov

Antal godkända examina finns i kolumnen sammanlagt.

Tabeller: [Våren 2021][table] [2012-2021][table]


Godkända examina och realprov

Antal realprov som ingår i godkända examina.

Tabeller: [Våren 2021][table] [2012-2021][table]


Vitsordsfördelningar

Tabellen begränsar sig till de prov, som utförts under examentillfället i fråga. Även omtagningar som inte lett till ett förbättrat resultat är med.

Tabeller: [Våren 2021][table][data] [2019-2021][table]


Antal laudatur

I tabellen anges antal examina som blivit färdiga på examenstillfället i fråga, klassificerat enligt antal laudatur i examen. Då det är möjligt att sprida examen över tre examenstillfällen är det i teorin möjligt att inkludera modersmålet, de andra inhemska språket, matematik, sex realämnen, tre långa språk och ett antal korta språk i examen.

Tabeller: [Våren 2021][table] [2008-2021][table]


Data för tabellerna senast uppdaterat: 27.8.2021