Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Tillgänglighetsutlåtanden

Uppdaterat 23.9.2020

Alla organisationer inom den offentliga förvaltningen ska ha webbtjänster som är tillgängliga. Det betyder att det ska vara lätt för vem som helst att kunna använda tjänsterna oberoende av olika funktionsbegränsningar.

Bestämmelser om webbtillgänglighet finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och i EU:s tillgänglighetsdirektiv.

De krav på tillgänglighet som fastställs i lagen gäller Studentexamensnämndens webbtjänster och det innehåll som publiceras i dem fr.o.m. den 23 september 2020. Studentexamensnämndens webbtjänst www.ylioppilastutkinto.fi har publicerats i februari 2017.

Tillgänglighetsutlåtanden gällande nämndens e-tjänster

Studentexamensnämndens webbplats (www.ylioppilastutkinto.fi)

Webbplatsen Abitti.fi (www.abitti.fi)

E-tjänsterna för examinander (kokelas.ylioppilastutkinto.fi) 

E-tjänsterna för gymnasierna (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi)

Ge respons

Vi tar gärna emot förslag, observationer, frågor och förslag på förbättringar på tillgängligheten av våra webbtjänster. Du kan ge respons per e-post under adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000