Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.ylioppilastutkinto.fi. Tillgänglighetsutlåtandet och har upprättats 23.09.2020.

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är. Avvikelserna från tillgänglighetskraven beskrivs närmare nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt
 

Textmotsvarigheter för innehåll som inte är text

På webbplatsen finns enskilda brister i textmotsvarigheterna till innehåll som inte är text. (1.1.1 Innehåll som inte är text)

Rubriknivåer

På webbplatsens framsida är rubriknivåerna inte i helt konsekvent ordning. (1.3.1 Information och relationer)

Färgkontrast i länkar

Kontrasten mellan länkarna på webbplatsen är inte tillräcklig i förhållande till bakgrunden. (1.4.3 Kontrast (minimum) och 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (inofficiell översättning))

Djupa menyer visas inte alltid korrekt

På en mobilskärm eller vid stor textförstoring kan det förekomma problem med visningen av de sista elementen i djupa menystrukturer. (1.3.4 Orientation)

Syftet med en länk i länktexten

På webbplatsen finns länkar vars syfte inte framkommer enbart ur länktexten eller ur länktexten tillsammans med sitt automatiskt tydliggjorda länksammanhang. Syftet med länkarna framgår dock ur deras textuella sammanhang. 

På webbplatsen finns enstaka länkikoner som saknar textuella motsvarigheter. Dessa länkar leder till exempel till yttre sociala medier. (2.4.4. Syftet med en länk (i sammanhanget))

Flera olika sätt att hitta en webbsida

Alla sidor på webbplatsen kan inte nödvändigtvis nås på flera än ett sätt. Alla sidor har dock en egen länkadress. Detta gäller speciellt sidor med mycket specifikt innehåll, vars innehåll endast används en viss tid och vars målgrupp är begränsad. (2.4.5 Flera olika sätt)

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Du kan kontakta oss per e-post på adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000