Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Betygsavskrifter och översättningar av betyg

Du kan beställa avskrifter och översättningar av studentexamensbetyg samt intyg över högskolebehörighet från Studentexamensnämnden. Beställning och betalning sker bekvämast genom nämndens webbtjänst.

Läs anvisningarna gällande beställning och betalning här.

Om du har frågor gällande beställningen kan du ringa 0295 338 290 (kl. 13-15).