Studentexamensnämndens kansli

Postadress

PB 380
00531 Helsingfors

Besöksadress

Hagnäskajen 6
00530 Helsingfors

Visa på karta

Öppettider: vardagar 8:00-16:15

Telefon (växel): 0295 338 200
E-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Gymnasierna kan lämna leveranser till Studentexamensnämnden hos vaktmästarna i entrén. Övriga besök endast enligt överenskommelse.

 

Servicenumren

För gymnasierna: 0295 338 230 kl. 13-15 (2-8.12 kl. 9-16)


- brådskande ärenden under examensdagarna
- gymnasiernas anmälningnuppgifter
- rådgivning till rektorer, skolsekreterare och studiehandledare
- examensresultaten
- begäran om granskning
- förfrågningar gällande provprestationer och begäran om omprövning
- ärenden som inte är brådskande per e-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
- specialarrangemang, ring direkt till den examenssekreterare som ansvarar för ärendet ifråga, kontaktuppgifter nedan

 

För examinander och vårdnadshavare: 0295 338 231 kl. 13-15

- examinander och vårdnadshavare kontaktar i första hand det egna gymnasiet 
- anmälning till examen via det egna gymnasiet
- gällande att se provprestationer, se anvisningar
- begäran om omprövning, se anvisningar
- omtagning av prov, se bloggtext
- avskrifter och översättningar av betyg, se beställningar
- kontakt med nämnden per e-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi 

 

Nämndens ordinarie medlemmar finns under Information om studentexamen.

Vid problem gällande kursprovsystemet Abitti vänligen kontakta Abitti-stödteamet.

 

 

Sök personer

Generalsekreterare

Tiina Tähkä Generalsekreterare
 • mediakontakter
 • samarbete med intressentgrupper
 • helhetsansvar

Examenssekreterare

Anna Hatva-Jokinen examenssekreterare
 • proven i det andra inhemska språket och främmande språk
 • proven i finska och svenska som andra språk
Elina Jäntti examenssekreterare
 • proven i modersmålet, religion, livsåskådningskunskap, filosofi, historia och samhällslära
Outi Talvitie examenssekreterare
 • proven i psykologi, fysik, kemi, biologi, geografi, hälsokunskap och matematik
Tiia Kiuru examenssekreterare 0295 338 214
 • utlåtanden om läs- och skrivsvårigheter
 • specialarrangemang (läs- och skrivsvårigheter)
Markku Rytkönen examenssekreterare 0295 338 205
 • läkarutlåtanden, förord
 • specialarrangemang (sjukdom, funktionshinder, synnerligen svår livssituation)
 • hörselskadade examinander
Hannele Suominen examenssekreterare 0295 338 208 (mån-ons)
 • personalförvaltning
 • specialarrangemang (examinander med främmande språk som modersmål)
 • deltaganderätt i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur

Registerförare

Maarit Elomaa planerare
 • insändning av anmälningsuppgifter
 • beställning av registerutdrag
 • registeruppgifter
Marita Snabb planerare
 • insändning av anmälningsuppgifter
 • beställning av registerutdrag
 • registeruppgifter

Informationstjänster och kommunikation

Robin Lundell specialsakkunnig
 • information och media
 • e-tjänster
 • betjäning på svenska
Virpi Britschgi specialsakkunnig
 • e-tjänster
 • information och media
 • forskningstillstånd
 • arkivet
Mikko Salmi specialsakkunnig
 • kommunikation
Alex Hellsten aktuarie
 • statistik
 • vitsordsfördelningar
Matti Lattu specialsakkunnig
 • det digitala provsystemet; Abitti
Thomas Vikberg specialsakkunnig
 • det digitala provsystemet
 • betjäning på svenska
 • Examina-tjänsten

 

Erik Lindroos planerare
 • provet i muntliga språkfärdigheter
 • Examina-tjänsten

Beställning av betyg och provprestationer, betalningar

Hannes Honkanen planerare
 • beställning av betygskopior och betygsöversättningar
Jussi Turunen planerare
 • arvoden
 • reseräkningar
 • uppvisning och kopiering av provprestationer
Tuula Kankainen ekonomiförvaltnings- expert
 • examensavgifter
 • räkningar

Logistik, materialbeställningar och passerkontroll

Olli Leino planerare
 • postningsärenden
 • materialbeställningar
 • logistik
Tomi Laaksonen planerare
 • passerkontroll
 • säkerhetsfrågor