Kansliet

Postadress

PB 50
00581 Helsingfors

Besöksadress

Söderviksgatan 10 B
00580 Helsingfors
Näytä kartalla

Öppettider: vardagar 8:00-16:15

Telefon: 0295 338 200
E-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
Fax: (09) 762274

Nämndens ordinarie medlemmar finns under Information om studentexamen. 

Vid problem gällande kursprovsystemet Abitti eller Examenstjänsten (anmälningar samt bedömning av provprestationer) vänligen kontakta Abitti-stödteamet.

Gymnasierna kan göra förfrågningar gällande examensresultaten per telefon på numret 0295 338 230. Examinanderna riktar eventuella frågor gällande de egna examensresultaten till det egna gymnasiet.

Sök personer

Generalsekreterare

Tiina Tähkä Generalsekreterare 0295 338 201
 • mediakontakter
 • samarbete med intressentgrupper
 • helhetsansvar

Examenssekreterare

Anna Hatva-Jokinen examenssekreterare 0295 338 223
 • proven i det andra inhemska språket och främmande språk
 • proven i finska och svenska som andra språk
 • kontrollbedömning
Elina Jäntti examenssekreterare 0295 338 217
 • proven i modersmålet, religion, livsåskådningskunskap, filosofi, historia och samhällslära
 • kontrollbedömning
Outi Talvitie examenssekreterare 0295 338 211
 • proven i psykologi, fysik, kemi, biologi, geografi, hälsokunskap och matematik
 • kontrollbedömning
Tiia Kiuru examenssekreterare 0295 338 214
 • utlåtanden om läs- och skrivsvårigheter
 • specialarrangemang (läs- och skrivsvårigheter)
 • kontrollbedömning
Markku Rytkönen examenssekreterare 0295 338 205
 • läkarutlåtanden, förord
 • specialarrangemang (sjukdom och funktionshinder)
 • hörselskadade examinander
 • kontrollbedömning
Hannele Suominen examenssekreterare 0295 338 208
 • personalförvaltning
 • förord för examinander med främmande språk som modersmål
 • kontrollbedömning
Jari Rutanen examenssekreterare

Tjänstledig 1.1–31.12.2019

Registerförare

Maarit Elomaa registerförare 0295 338 215
 • ifyllning av anmälningsblanketter
 • beställning av registerutdrag
 • registeruppgifter
Marita Snabb registerförare 0295 338 221
 • ifyllning av anmälningsblanketter
 • beställning av registerutdrag
 • registeruppgifter

Informationstjänster och kommunikation

Matti Lattu projektchef 0295 338 231
 • digitaliseringen av studentexamen
Robin Lundell specialsakkunnig 0295 338 242
 • information och media
 • e-tjänster
 • betjäning på svenska
 • kontrollbedömning
Virpi Britschgi specialsakkunnig 0295 338 238
 • e-tjänster
 • information och media
 • forskningstillstånd, publiceringstillstånd
 • arkivet
 • kontrollbedömning
Alex Hellsten aktuarie 0295 338 225
 • statistik
 • vitsordsfördelningar
Thomas Vikberg specialsakkunnig 0295 338 241
 • betjäning på svenska
 • Examina-tjänsten
Erik Lindroos planerare 0295 338 216
 • provet i muntliga språkfärdigheter
Laura Turkki planerare 0295 338 228
 • Examina-tjänsten
 • information och media
 • tillgänglighet

Beställning av betyg och provprestationer, betalningar

Hannes Honkanen byråsekreterare 0295 338 207
 • beställning av betygskopior och betygsöversättningar
Jussi Turunen ekonomisekreterare 0295 338 219
 • löner och arvoden
 • reseräkningar
 • uppvisning och kopiering av provprestationer
Tuula Kankainen ekonomiförvaltnings- expert 0295 338 212
 • examensavgifter
 • räkningar

Logistik, materialbeställningar och passerkontroll

Olli Leino logistiker 0295 338 206
 • postningsärenden
 • materialbeställningar
 • logistik
Tomi Laaksonen planerare 0295 338 202
 • passerkontroll
 • säkerhetsfrågor
Hanna Jelin vaktmästare 0295 338 204
 • passerkontroll
 • kundbetjäning