Kansliet

Postadress

PB 50
00581 Helsingfors

Besöksadress

Söderviksgatan 10 B
00580 Helsingfors
Näytä kartalla

Öppettider: vardagar 8:00-16:15

Telefon: 0295 338 200
E-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
Fax: (09) 762274

Nämndens ordinarie medlemmar finns under Information om studentexamen. 

Vid problem gällande kursprovsystemet Abitti eller Examenstjänsten (anmälningar samt bedömning av provprestationer) vänligen kontakta Abitti-stödteamet.

 

Sök personer

Generalsekreterare

Tiina Tähkä Generalsekreterare 0295 338 201
 • mediakontakter
 • samarbete med intressentgrupper
 • helhetsansvar

Examenssekreterare

Anna Hatva-Jokinen examenssekreterare 0295 338 223
 • proven i det andra inhemska språket och främmande språk
 • proven i finska och svenska som andra språk
 • kontrollbedömning
Elina Jäntti examenssekreterare 0295 338 217
 • proven i modersmålet, religion, livsåskådningskunskap, filosofi, historia och samhällslära
 • kontrollbedömning
Outi Talvitie examenssekreterare 0295 338 211
 • proven i psykologi, fysik, kemi, biologi, geografi, hälsokunskap och matematik
 • kontrollbedömning
Tiia Kiuru examenssekreterare 0295 338 214
 • utlåtanden om läs- och skrivsvårigheter
 • specialarrangemang (läs- och skrivsvårigheter)
 • kontrollbedömning
Markku Rytkönen examenssekreterare 0295 338 205
 • läkarutlåtanden, förord
 • specialarrangemang (sjukdom och funktionshinder)
 • hörselskadade examinander
 • kontrollbedömning
Hannele Suominen examenssekreterare 0295 338 208
 • personalförvaltning
 • specialarrangemang (examinander med främmande språk som modersmål)
 • deltaganderätt i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur
 • kontrollbedömning
Jari Rutanen examenssekreterare

Tjänstledig 1.1–31.12.2019

Registerförare

Maarit Elomaa registerförare 0295 338 215
 • ifyllning av anmälningsblanketter
 • beställning av registerutdrag
 • registeruppgifter
Marita Snabb registerförare 0295 338 221
 • ifyllning av anmälningsblanketter
 • beställning av registerutdrag
 • registeruppgifter

Informationstjänster och kommunikation

Robin Lundell specialsakkunnig 0295 338 242
 • information och media
 • e-tjänster
 • betjäning på svenska
 • kontrollbedömning
Virpi Britschgi specialsakkunnig 0295 338 238
 • e-tjänster
 • information och media
 • forskningstillstånd, publiceringstillstånd
 • arkivet
 • kontrollbedömning
Alex Hellsten aktuarie 0295 338 225
 • statistik
 • vitsordsfördelningar
Thomas Vikberg specialsakkunnig 0295 338 241
 • det digitala provsystemet
 • betjäning på svenska
 • Examina-tjänsten
Joni Lehtola specialsakkunnig 0295 338 213
 • det digitala provsystemet
Erik Lindroos planerare 0295 338 216
 • provet i muntliga språkfärdigheter
Laura Turkki planerare 0295 338 228
 • Examina-tjänsten
 • information och media
 • tillgänglighet

Beställning av betyg och provprestationer, betalningar

Hannes Honkanen byråsekreterare 0295 338 207
 • beställning av betygskopior och betygsöversättningar
Jussi Turunen ekonomisekreterare 0295 338 219
 • löner och arvoden
 • reseräkningar
 • uppvisning och kopiering av provprestationer
Tuula Kankainen ekonomiförvaltnings- expert 0295 338 212
 • examensavgifter
 • räkningar

Logistik, materialbeställningar och passerkontroll

Olli Leino logistiker 0295 338 206
 • postningsärenden
 • materialbeställningar
 • logistik
Tomi Laaksonen planerare 0295 338 202
 • passerkontroll
 • säkerhetsfrågor
Hanna Jelin vaktmästare 0295 338 204
 • passerkontroll
 • kundbetjäning