Kansliet

Postadress

PB 50
00581 Helsingfors

Besöksadress

Söderviksgatan 10 B
00580 Helsingfors
Näytä kartalla

Öppettider: vardagar 8:00-16:15

Telefon: 0295 338 200
E-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
Fax: (09) 762274

Nämndens ordinarie medlemmar finns under Information om studentexamen. 

Vid problem gällande kursprovsystemet Abitti eller Examenstjänsten (anmälningar samt bedömning av provprestationer) vänligen kontakta Abitti-stödteamet.

Sök personer

Generalsekreterare

Tiina Tähkä Generalsekreterare 0295 338 201

Examenssekreterare

Anna Hatva-Jokinen examenssekreterare 0295 338 223

- proven i det andra inhemska språket och främmande språk
- proven i finska och svenska som andra språk
- kontrollbedömning

Elina Jäntti examenssekreterare 0295 338 217

- proven i modersmålet, religion, livsåskådningskunskap, filosofi, historia och samhällslära
- kontrollbedömning

Outi Talvitie examenssekreterare 0295 338 211

- proven i psykologi, fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap
- kontrollbedömning

Tiia Kiuru examenssekreterare 0295 338 214

- utlåtanden om läs- och skrivsvårigheter
- specialarrangemang (läs- och skrivsvårigheter)
- proven i matematik
- kontrollbedömning

Markku Rytkönen examenssekreterare 0295 338 205

- läkarutlåtanden, förord
- specialarrangemang (sjukdom och funktionshinder)
- hörselskadade examinander
- kontrollbedömning

Hannele Suominen examenssekreterare 0295 338 208

- personalförvaltning
- förord för examinander med främmande språk som modersmål
- kontrollbedömning

Jari Rutanen examenssekreterare

Tjänstledig 1.1–15.12.2018

Registerförare

Maarit Elomaa registerförare 0295 338 215

- ifyllning av anmälningsblanketter
- beställning av registerutdrag
- registeruppgifter

Marita Snabb registerförare 0295 338 221

- ifyllning av anmälningsblanketter
- beställning av registerutdrag
- registeruppgifter

Informationstjänster och kommunikation

Matti Lattu projektchef 0295 338 231

- digitaliseringen av studentexamen

Robin Lundell specialsakkunnig 0295 338 242

- information och media
- e-tjänster
- betjäning på svenska
- kontrollbedömning

Virpi Britschgi planerare 0295 338 238

- e-tjänster
- information och media
- forskningstillstånd, publiceringstillstånd
- arkivet
- kontrollbedömning

Alex Hellsten aktuarie 0295 338 225

- statistik
- vitsordsfördelningar

Thomas Vikberg specialsakkunnig 0295 338 241

- betjäning på svenska

Pauli Sutelainen informationsförvaltnings- expert 0295 338 234
Erik Lindroos projektassistent 0295 338 216

- provet i muntliga språkfärdigheter

Beställning av betyg och provprestationer, betalningar

Hannes Honkanen byråsekreterare 0295 338 207

- beställning av betygskopior och betygsöversättningar

Jussi Turunen ekonomisekreterare 0295 338 219

- löner och arvoden
- reseräkningar
- uppvisning och kopiering av provprestationer

Tuula Kankainen ekonomiförvaltnings- expert 0295 338 212

- examensavgifter
- räkningar

Logistik, materialbeställningar och passerkontroll

Olli Leino logistiker 0295 338 206

- postningsärenden
- materialbeställningar
- logistik

Tomi Laaksonen säkerhetsvakt/AV-ansvarig 0295 338 202

- passerkontroll
- säkerhetsfrågor
- transporter

Jussi Merikallio vaktmästare 0295 338 204

- passerkontroll
- kundbetjäning