Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Studentexamensnämndens e-tjänster

Studentexamensnämnden gör alla sina ansöknings- och utlåtandeblanketter elektroniska. E-tjänsterna ersätter pappersblanketterna som skickas till nämnden. Ansökningar och utlåtanden upprättas i en elektronisk tjänst och rektorn skickar dem till nämnden via tjänsten.

Inloggning i e-tjänster

Inloggningen i e-tjänster sker genom Vetuma-identifiering (bankkoder eller mobilcertifikat).

Ansökningar i e-tjänster:

- anmälan om examinander som inte uppfyller kraven på deltagande
- anmälan om examinander som inte erhåller gymnasiets avgångsbetyg eller betyg över avlagd yrkesexamen
- meddelande om examinands rätt att få studentexamensbetyg
- anmälan om teknisk störning under digitalt prov
- anmälan om störning eller felaktig inspelning under hörförståelseprov
- ansökan om tillstånd till anmälan efter utsatt tid
- ansökan om ändring av anmälningsuppgifter
- ansökan om annullering av anmälan
- utlåtande över läs- och skrivsvårigheter
- främmande språk som modersmål
- sjukdom eller funktionshinder
- hörselskada
- kontrollbedömning

Anvisningar angående användandet av e-tjänsterna (pdf)

Av föreskrifterna nedan framgår bl.a. hur specialarrangemang söks och på vilket sätt hörselskada, läs- och skrivsvårigheter, sjukdom och funktionshinder och främmande språk som modersmål kan beaktas i bedömningen av proven.

Så här skriver du utlåtandet om läs- och skrivsvårigheter, se inspelning av webbinarium 18.4.2016 (på finska)

Inspelning av webbinarium 12.10.2016 (på finska)

Kontaktuppgifter av e-tjänst-stöd:

e-post: hakemukset(a)ylioppilastutkinto.fi

telefon: 0295 338 270

Eventuella serviceavbrott på måndagarna och onsdagarna kl. 8:00 - 8:30