Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Studentexamensnämndens e-tjänster

Ansökningar och utlåtanden upprättas i en elektronisk tjänst och rektorn skickar dem till nämnden via tjänsten.

Nämnden ger instruktioner till examinander som inte kan delta i ett prov i studentexamen hösten 2020 på grund av coronavirusläget på en separat webbsida.

Nämnden har förlängt ansökningstiden för specialarrangemang inför hösten 2020 tills den 11 maj 2020. Det är också möjligt att skicka in ansökningar senare till exempel i början av augusti. Nämnden försöker behandla ansökningar som kommit fram efter utgången av ansökningstiden, men de ansökta specialarrangemangen hinner kanske inte genomföras innan examens början på hösten 2020. 

Inloggning i e-tjänsten

 

Inloggningen i e-tjänsten sker med stark autentisering (bankkoder eller mobilcertifikat).

Ansökningar i e-tjänsten:

 • anmälan om examinander som inte uppfyller kraven på deltagande
 • anmälan om examinander som inte erhåller gymnasiets avgångsbetyg eller betyg över avlagd yrkesexamen
 • anmälan om examinands rätt att få studentexamensbetyg
 • anmälan om teknisk störning under digitalt prov
 • ansökan om tillstånd till anmälan efter utsatt tid
 • ansökan om ändring av anmälningsuppgifter
 • ansökan om annullering av anmälan
 • läs- och skrivsvårigheter
 • bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk
  som modersmål
 • sjukdom, funktionshinder eller synnerligen svår livssituation 

Anvisningar angående användandet av e-tjänsten (pdf)

I nämndens föreskrifter och anvisningar framgår bl.a. hur sjukdom, funktionshinder och synnerligen svår livssituation, läs- och skrivsvårigheter samt bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk som modersmål kan på ansökan beaktas i studentexamen.

 

Kontaktuppgifter för stödet för e-tjänsten:

e-post: hakemukset(a)ylioppilastutkinto.fi

telefon: 0295 338 270