Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Studentexamensnämndens e-tjänster

Studentexamensnämnden gör alla sina ansöknings- och utlåtandeblanketter elektroniska. E-tjänsterna ersätter pappersblanketterna som skickas till nämnden. Ansökningar och utlåtanden upprättas i en elektronisk tjänst och rektorn skickar dem till nämnden via tjänsten.

Inloggning i e-tjänster

Inloggningen i e-tjänster sker genom Vetuma-identifiering (bankkoder eller mobilcertifikat).

Ansökningar i e-tjänster:

- anmälan om examinander som inte uppfyller kraven på deltagande
- anmälan om examinander som inte erhåller gymnasiets avgångsbetyg eller betyg över avlagd yrkesexamen
- meddelande om examinands rätt att få studentexamensbetyg
- anmälan om teknisk störning under digitalt prov
- ansökan om tillstånd till anmälan efter utsatt tid
- ansökan om ändring av anmälningsuppgifter
- ansökan om annullering av anmälan
- utlåtande över läs- och skrivsvårigheter
- främmande språk som modersmål
- sjukdom eller funktionshinder

Anvisningar angående användandet av e-tjänsterna (pdf)

I nämndens föreskrifter och anvisningar framgår bl.a. hur sjukdom, funktionshinder och synnerligen svår livssituation, läs- och skrivsvårigheter samt bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk som modersmål kan på ansökan beaktas i studentexamen.

Övriga instruktioner:

Så här skriver du utlåtandet om läs- och skrivsvårigheter, se inspelning av webbinarium 18.4.2016 (på finska)

Inspelning av webbinarium 12.10.2016 (på finska)

 

Kontaktuppgifter för stödet för e-tjänsten:

e-post: hakemukset(a)ylioppilastutkinto.fi

telefon: 0295 338 270