Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Studentexamensnämndens e-tjänster

Ansökningar och utlåtanden upprättas i en elektronisk tjänst och rektorn skickar dem till nämnden via tjänsten.

Nämnden ger instruktioner till examinander som inte kan delta i ett prov i studentexamen på grund av coronavirusläget på en separat webbsida.

 

Inloggning i e-tjänsten (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi)

 

Inloggningen i e-tjänsten sker med stark autentisering (bankkoder eller mobilcertifikat).

Ansökningar i e-tjänsten:

 • anmälan om examinander som inte uppfyller kraven på deltagande
 • anmälan om innefattande av prov i examen
 • anmälan om störning under prov
 • ansökan om tillstånd till anmälan efter utsatt tid
 • ansökan om ändring av anmälningsuppgifter
 • ansökan om annullering av anmälan
 • läs- och skrivsvårigheter
 • bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk
  som modersmål
 • sjukdom, funktionshinder eller synnerligen svår livssituation 

Anvisningar angående användandet av e-tjänsten (pdf)

I nämndens föreskrifter och anvisningar framgår bl.a. hur sjukdom, funktionshinder och synnerligen svår livssituation, läs- och skrivsvårigheter samt bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk som modersmål kan på ansökan beaktas i studentexamen.

 

Kontaktuppgifter för stödet för e-tjänsten:

e-post: lautakunta(a)ylioppilastutkinto.fi

telefon: 0295 338 230