Beställning av betyg och provprestationer

Det är möjligt att beställa kopior av provprestationer samt avskrifter och översättningar av studentexamensbetyg från studentexamensnämnden. Beställning och betalning sker bekvämast via nämndens webbplats. Beställningar kan också göras per telefon under tjänstetid, tel. 0295 338 207 (betyg) eller 0295 338 219 (provprestationer). Beställningar som har gjorts per telefon skickas mot postförskott. Kopior av provprestationer skickas inom en månad och avskrifter och översättningar av betyg vanligtvis inom två veckor. På sommaren kan det ta längre att behandla beställningen. Beställningen är bindande.

Priserna grundar sig på undervisningsministeriets förordning 908/2010 samt på nämndens beslut om priser på prestationer den 19 oktober 2001, den 16 september 2005, den 23 januari 2009 och den 6 maj 2011. Registerbeskrivning för beställningssystemet (pdf).

Obs! I frågor som gäller gymnasiets avgångsbetyg (t.ex. borttappade betyg), vänligen kontakta det gymnasium som har utfärdat betyget.

 

Betygsavskrift 20 € (tilläggsexemplar 5,50 €/styck)

Om det ursprungliga studentbetyget eller betyget utfärdat av studentexamensnämnden har försvunnit eller förstörts kan en officiell betygsavskrift beställas från studentexamensnämnden. Betygsavskriften är alltid i papperform. Det är inte möjligt att få en digital betygsavskrift.

Jag beställer en avskrift av Examen avlagd år Antal Ta bort rad
Jag beställer en avskrift av
Examen avlagd år
Antal
Översättning av betyg 33 € (tilläggsexemplar 5,50 €/styck)

Du kan beställa en finsk- eller engelskspråkig översättning av studentbetyget eller ett annat betyg utfärdat av studentexamensnämnden. Svensk- och engelskspråkiga översättningar kan fås av betyg som getts vid vilket som helst examenstillfälle. Betygsöversättningen är alltid i papperform. Det är inte möjligt att få en digital betygsöversättning.

Jag beställer en
betygsöversättning av
Examen avlagd år Antal Översättning Ta bort rad
Jag beställer en
betygsöversättning av
Examen avlagd år
Antal
Översättning
Intyg över högskolebehörighet
Examen avlagd år
Kpl
 • Finska
 • Svenska
 • Engelska
Kpl
 • Franska
 • Tyska
Kopia av provprestation utförd på papper 32 €/styck

En examinand har rätt att få en kopia av sin provprestation då bedömningen vid ifrågavarande examenstillfälle är slutgiltig. Kopian är avgiftsbelagd. Examinanden kan också få en visning av provprestationen på nämndens kansli vid en på förhand överenskommen tidpunkt. Visningen är avgiftsfri. Kopior och visning av provprestationer kan beställas för examenstillfällena våren 2017, hösten 2017 och våren 2018. Observera att en beställning av provprestationer för våren 2018 kan handläggas tidigast 20.6.2018.

Examen avlagd år
Ämne
 • Realämne
 • Realämne
 • Realämne
 • Realämne
Kopia av digital provprestation 10€/styck

En examinand har rätt att få en kopia av sin digitala provprestation då bedömningen vid ifrågavarande examenstillfälle är slutgiltig. Kopian är avgiftsbelagd. Examinanden kan också få en visning av provprestationen på nämndens kansli vid en på förhand överenskommen tidpunkt. Visningen är avgiftsfri. En beställning av provprestationer för våren 2018 kan handläggas tidigast 20.6.2018. Kopior och visning av digitala provprestationer kan beställas för examenstillfället

- hösten 2016 gällande proven i geografi, filosofi och tyska 
- våren 2017 gällande proven i geografi, filosofi, psykologi, samhällslära, tyska och franska 
- hösten 2017 gällande proven i geografi, filosofi, religion, livsåskådningskunskap, hälsokunskap, psykologi, samhällslära, historia, tyska (lång och kort lärokurs), franska (lång och kort lärokurs) och det andra inhemska språket (lång och medellång lärokurs)
- våren 2018 gällande proven i geografi, filosofi, religion, livsåskådningskunskap, hälsokunskap, psykologi, samhällslära, historia, biologi, det andra inhemska språket, tyska, franska, engelska, spanska, italienska, portugisiska och latin

Examen avlagd år
Ämne
 • Realämne
 • Realämne
 • Realämne
 • Realämne
Personuppgifter
Produkt Antal Pris totalt
Att betala: 0 €