Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beställning av betyg och provprestationer

Betygsavskrifter och översättningar av betyg

Du kan beställa avskrifter och översättningar av studentexamensbetyg samt intyg över högskolebehörighet från Studentexamensnämnden. Beställning och betalning sker bekvämast genom nämndens webbtjänst. För att använda webbtjänsten bör du identifiera dig med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat (Suomi.fi-identifiering). Beställningen kan göras av den person vars betyg det är frågan om eller av en annan person med fullmakt.

Betygsavskrifter och översättningar postas från nämnden vanligtvis inom ungefär tio vardagar från beställningen. Under semester- och rusningstider kan det ta längre att behandla beställningen.  Betygsbeställningarna kan också avhämtas från Studentexamensnämndens kansli. Beställaren får per e-post ett meddelande då betyget är klart för avhämtning.

Beställningen är bindande.

Det är inte möjligt att få en betygsavskrift, en översättning eller ett intyg över högskolebehörighet i digital form.

Till webbtjänsten (kokelas.ylioppilastutkinto.fi)

Om du har frågor gällande beställningen kan du ringa 0295 338 290 (kl. 13-15).

Betyg och intyg som kan beställas

Betygsavskrift, pris 20 €, tilläggsexemplar 5,50 €/styck

Du kan beställa en avskrift av ditt studentexamensbetyg eller ett annat av Studentexamensnämnden utfärdat betyg till exempel om du tappat bort betyget eller om det förstörts. Om du har höjt ett vitsord eller kompletterat din examen och fått ett separat betyg över detta, och vill ha en avskrift av detta betyg måste du beställa den separat. Det är inte möjligt att kombinera betyg. Det är inte möjligt att få en digital betygsavskrift.

Översättning av betyg, pris 33 €, tilläggsexemplar 5,50 €/styck

En översättning av ett betyg är en version av ditt studentbetyg eller annat betyg utfärdat av Studentexamensnämnden på ett annat språk. Om du har höjt ett vitsord eller kompletterat din examen och fått ett separat betyg över detta, och vill ha en översättning av detta betyg måste du beställa den separat. En översättning av betyg kan fås på engelska, finska och svenska. Det är inte möjligt att kombinera betyg. Det är heller inte möjligt att få en digital version av betygsöversättningen.

Intyg över högskolebehörighet, 20 €, tilläggsexemplar 5,50 €/styck

Ett intyg över högskolebehörighet kan behövas då man ansöker om studieplats vid en högskola utomlands. Med intyget bestyrks att personen ifråga avlagt studentexamen och är behörig att ansöka till högskola. Intyget innehåller inte vitsord. Notera att studentexamensbetyget ofta i sig fungerar som intyg över högskolebehörighet. Ett intyg över högskolebehörighet kan fås på finska, svenska, engelska, tyska och franska. Det är inte möjligt att få ett intyg över högskolebehörighet i digital form.

 

Från nämnden kan endast avskrifter och översättningar av betyg utfärdade av Studentexamensnämnden beställas. Kopior av gymnasiets avgångsbetyg (som innehåller vitsorden för gymnasiekurser och -ämnen) kan erhållas från ditt gymnasium.

Om du fortfarande har ditt ursprungliga betyg kan du få en vidimerad kopia av det av en offentlig notarie (notarius publicus) vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Provprestationer

Du kan beställa utskrifter av digitala provprestationer från tiden hösten 2016 våren – 2019 från Studentexamensnämnden. Provprestationer som är nyare än detta kan ses i tjänsten Min Studieinfo. Närmare information och anvisningar för beställning får du genom att kontakta nämndens kansli på telefon 0295 338 290 (kl. 13-15) eller per e-post lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

Utskrifter av provprestationer skickas vanligtvis inom två veckor. Under semester- och ruschtider kan det ta längre att behandla beställningen. En provprestationsutskrift som skickas per post kostar 10 €/styck. Det är även möjligt att beställa en avgiftsfri visning av en provprestation på nämndens kansli vid en på förhand överenskommen tidpunkt. Provprestationsutskrifter levereras per post som rekommenderat brev.

Det är inte längre möjligt att beställa kopior av provprestationer på papper eftersom arkiveringstiden för dem har gått ut.

Betalning av beställningen

De beställda betygen betalas via nämndens webbtjänst i samband med att beställningen görs. Betalningen sker genom statsförvaltningens gemensamma tjänst Suomi.fi-betalningar. Betalningen kan göras via Aktias, Danske Banks, Handelsbankens, Nordeas, Oma Säästöpankis, OP-banken, POP-banken, Sparbankens, S-bankens och Ålandsbankens betalningsfunktioner (via sk. open banking-gränssnitt), med betalkorten Visa, Visa electron och MasterCard samt med mobilbetalningstjänsterna MobilePay, Pivo och Siirto. Som tillhandahållare och tjänsteleverantör för betalningstjänsten fungerar Paytrail Abp i samarbete med finländska banker och kreditlag. Paytrail Abp visas som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller på betalkortsräkningen. Paytrail Abp förmedlar betalningen till nämnden. Paytrail Abp har auktorisation som betalningsinstitut.

Priset på beställningarna

Priserna grundar sig på undervisningsministeriets förordning 908/2010 samt på nämndens beslut om priser på prestationer den 19 oktober 2001, den 16 september 2005, den 23 januari 2009 och den 6 maj 2011. Dataskyddsbeskrivning för webbtjänsten.