Beställning av betyg och provprestationer

Betygsavskrifter och översättningar av betyg

Du kan beställa avskrifter och översättningar av studentexamensbetyg från studentexamensnämnden. Beställning och betalning sker bekvämast via nämndens webbplats. Betygsavskrifter och översättningar skickas vanligtvis inom två veckor. Under semester- och ruschtider kan det ta längre att behandla beställningen. Beställningen är bindande. Betygen levereras per post som rekommenderat brev. 

Obs! Beställningar av betyg kan för tillfället inte hämtas från Studentexamensnämndens kansli.

Om du har frågor gällande beställningen av betygsavskrifter och översättningar kan du tjänstetid ringa 0295 338 207.

Endast betyg utfärdade av Studentexamensnämnden kan beställas från nämnden. Kopior av gymnasiets avgångsbetyg (som innehåller vitsorden för gymnasiekurser och -ämnen) kan erhållas från ditt gymnasium.

Om du fortfarande har ditt ursprungliga betyg kan du få en vidimerad kopia av det av en offentlig notarie (notarius publicus) vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Provprestationer

Du kan beställa kopior av dina digitala provprestationer eller provprestationer på papper. Du kan beställa provprestationer som skrivits på papper för examenstillfället hösten 2018. Du kan beställa kopior av alla dina digitala provprestationer. Digitala prov har ordnats med början hösten 2016. 

Provprestationerna för hösten 2019 kan ses i tjänsten Min Studieinfo. Mera information om provprestationerna hösten 2019 här.

Leveranstiden för kopior av provprestationer är ungefär en månad. Under semester- och ruschtider kan det ta längre att behandla beställningen. Beställningen är bindande. Kopiorna levereras per post som rekommenderade brev.

Priset på beställningarna

Priserna grundar sig på undervisningsministeriets förordning 908/2010 samt på nämndens beslut om priser på prestationer den 19 oktober 2001, den 16 september 2005, den 23 januari 2009 och den 6 maj 2011. Registerbeskrivning för beställningssystemet (pdf).

Obs! I frågor som gäller gymnasiets avgångsbetyg (t.ex. borttappade betyg), vänligen kontakta det gymnasium som har utfärdat betyget.

 

Betygsavskrift 20 € (tilläggsexemplar 5,50 €/styck)

Om ditt ursprungliga studentbetyg eller ditt betyg med höjda och kompletterande ämnen har försvunnit eller förstörts, eller om du av någon annan orsak behöver en officiell avskrift av det, kan du beställa en med denna blankett. Det är inte möjligt att få en digital betygsavskrift.

Jag beställer en avskrift av Examen avlagd år Antal Ta bort rad
Jag beställer en avskrift av
Examen avlagd år
Antal
Översättning av betyg 33 € (tilläggsexemplar 5,50 €/styck)

Du kan beställa en finsk- eller engelskspråkig översättning av ditt ursprungliga studentbetyg eller av ett annat betyg utfärdat av studentexamensnämnden. Det är inte möjligt att få en digital betygsöversättning.

Jag beställer en
betygsöversättning av
Examen avlagd år Antal Översättning Ta bort rad
Jag beställer en
betygsöversättning av
Examen avlagd år
Antal
Översättning
Intyg över högskolebehörighet

Ett intyg över högskolebehörighet kan behövas då man ansöker om studieplats vid en högskola utomlands. Med intyget bestyrks att personen ifråga avlagt studentexamen och är behörig att ansöka till högskola. Intyget innehåller inte vitsord.

Examen avlagd år
Kpl
 • Finska
 • Svenska
 • Engelska
Kpl
 • Franska
 • Tyska
Kopia av provprestation utförd på papper 32 €/styck

En examinand har rätt att få en kopia av sin provprestation då bedömningen vid ifrågavarande examenstillfälle är slutgiltig. Kopian är avgiftsbelagd. Examinanden kan också få en visning av provprestationen på nämndens kansli vid en på förhand överenskommen tidpunkt. Visningen är avgiftsfri. Kopior och visning av provprestationer kan beställas för examenstillfället hösten 2018. 

Examen avlagd år
Ämne
 • Realämne
 • Realämne
 • Realämne
 • Realämne
Kopia av digital provprestation 10€/styck

En examinand har rätt att få en kopia av sin digitala provprestation då bedömningen vid ifrågavarande examenstillfälle är slutgiltig. Kopian är avgiftsbelagd. Examinanden kan också få en visning av provprestationen på nämndens kansli vid en på förhand överenskommen tidpunkt. Visningen är avgiftsfri. En beställning av provprestationer kan handläggas först då bedömningen är slutgiltig, d.v.s. tidigast 20.6 då det gäller vårens examenstillfälle och 20.12 då det gäller höstens examenstillfälle.

Provprestationerna för hösten 2019 kan ses i tjänsten Min Studieinfo. Mera information om provprestationerna hösten 2019 här.

Kopior och visning av digitala provprestationer kan beställas för följande examenstillfällen:

- fr.o.m. hösten 2016: geografi, filosofi, tyska 
- fr.o.m. våren 2017: psykologi, samhällslära, franska 
- fr.o.m. hösten 2017: historia, religion, livsåskådningskunskap, hälsokunskap, det andra inhemska språket
- fr.o.m. våren 2018: biologi, engelska, spanska, italienska, portugisiska, latin
- fr.o.m. hösten 2018: modersmålet, svenska som andraspråk, ryska, samiska, fysik, kemi
- fr.o.m. våren 2019: alla ämnen

 

Examen avlagd år
Ämne
 • Realämne
 • Realämne
 • Realämne
 • Realämne
Personuppgifter
Produkt Antal Pris totalt
Att betala: 0 €