Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Studentexamen

Denna del innehåller praktiska anvisningar och information om studentexamen samt utvecklingen av den. Här finns examensspecifikt material gällande bedömningen av proven (poänggränser och beskrivningar av goda svar) samt information om tidtabellen för kommande examina och om examensavgifterna. Statistik över t.ex. anmälningar, finns dock i avsnittet Statistik under informationstjänster. I avsnittet Den digitala studentexamen finns praktisk information om genomförandet av den digitala studentexamen samt information om de digitala provens struktur. Studentexamensnämndens föreskrifter och anvisningar, som också innehåller föreskrifter för de digitala proven, finns dock under Föreskrifter. Information om kursprovsystemet Abitti samt råd till examinander och andra angående bl.a. datorer finns på adressen Abitti.fi.

Den digitala studentexamen
Den digitala studentexamen

Här hittar du information om den digitala studentexamen, inkluderande praktiska anvisningar och råd för hur examen arrangeras, information om proven och deras struktur, samt tidtabellen för digitaliseringen.

Frågor och svar
Frågor och svar

Här hittar du svar på de allmännaste frågorna gällande studentexamen.

Examensreformen våren 2022
Examensreformen våren 2022

Den nya studentexamensstrukturen träder i kraft våren 2022.