Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beskrivningar av goda svar HÖSTEN 2017

Utskrift av schablon för språkprovens flervalsuppgifter

Studentexamensnämnden skickar inte enskilda plastschabloner för kontroll av flervalsuppgifterna. På provdagen publicerar nämnden schabloner med de rätta svaren. För att schablonen skall kunna användas, skall de skrivas ut på transparent material utan att skala storleken: Skala sida: ingenting, Alternativ [ ] Anpassa till sida, [x] Verklig storlek eller motsvarande.

 

 

mån 11.9.2017 Hörförståelseprov, främmande språk, lång lärokurs

tis 12.9.2017 Hörförståelseprov, främmande språk, kort lärokurs

fre 15.9.2017 Modersmålet

mån 18.9.2017 Realämnen

ons 20.9.2017 Skriftliga prov, främmande språk, lång lärokurs

fre 22.9.2017 Skriftliga prov, andra inhemska språket, finska

  • Lång lärokurs (digitalt prov) (uppdaterad 16.11.2017)
  • Medellång lärokurs (digitalt prov) (uppdaterad 16.11.2017)

mån 25.9.2017 Matematik

ons 27.9.2017 Modersmålet och svenska som andraspråk

fre 29.9.2017 Realämnen

  • Religion, evangelisk-luthersk (digitalt prov) (uppdaterad 23.11.2017)
  • Religion, ortodox (digitalt prov)
  • Livsåskådningskunskap (digitalt prov) (uppdaterad 15.12.2017)
  • Samhällslära (digitalt prov) (uppdaterad 17.11.2017)
  • Kemi (uppdaterad 24.11.2017)
  • Geografi (digitalt prov) (uppdaterad 8.11.2017)
  • Hälsokunskap (digitalt prov) (uppdaterad 8.11.2017)

mån 2.10.2017 Skriftliga prov, främmande språk, kort lärokurs

ons 4.10.2017 Modersmålet, samiska (ej publicerade)