Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Slutgiltiga beskrivningar av goda svar HÖSTEN 2019

Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar. De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis alla godkända svarsalternativ eller alla godkända detaljer i ett godkänt svar.

Uppgiften om hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinandens provprestation utgörs av de poäng som examinanden fått för sin provprestation, de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar och de föreskrifter gällande bedömningen som nämnden gett i sina föreskrifter och anvisningar. Eventuella bedömningsmarkeringar i provprestationerna anses vara jämställbara med anteckningar och sålunda ger de, eller avsaknaden av markeringar, inte direkta uppgifter om hur bedömningsgrunderna tillämpats på provprestationen.

Frågor och respons gällande innehållet i proven eller i beskrivningarna av goda svar per e-post till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

 

mån 16.9.2019 Främmande språk, kort lärokurs

ons 18.9.2019 Modersmålet

fre 20.9.2019 Främmande språk, lång lärokurs

mån 23.9.2019 Modersmålet, samiska (ej publicerade)

tis 24.9.2019 Matematik

tor 26.9.2019 Realämnen

fre 27.9.2019 Andra inhemska språket, finska

tis 1.10.2019 Modersmålet

tor 3.10.2019 Realämnen