Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Slutgiltiga beskrivningar av goda svar HÖSTEN 2021

Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar. De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis alla godkända svarsalternativ eller alla godkända detaljer ett godkänt svar. 

Uppgiften om hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinandens provprestation utgörs av de poäng som examinanden fått för sin provprestation, de slutgiltiga beskrivningarna av goda sva och de föreskrifter gällande bedömningen som nämnden gett i sina föreskrifter och anvisningar. Eventuella bedömningsmarkeringar i provprestationerna anses vara jämställbara med anteckningar och sålunda ger de,  eller avsaknaden av markeringar, inte direkta uppgifter om hur bedömningsgrunderna tillämpats på provprestationen. 

Frågor och respons gällande innehållet i proven eller i beskrivningarna av goda svar per e-post till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

 

mån 13.9.2021 Modersmål och litteratur

  • Modersmålet, svenska, läskompetens

ons 15.9.2021 Realämnen

fre 17.9.2021 Främmande språk, lång lärokurs

mån 20.9.2021 Det andra inhemska språk, finska

tis 21.9.2021 Matematik

tor 23.9.2021 Realämnen

fre 24.9.2021 Modersmål och litteratur

  • Modersmålet, svenska, skrivkompetens (publiceras ej)
  • Svenska som andraspråk och litteratur

mån 27.9.2021 Främmande språk, kort lärokurs

ons 29.9.2021 Modersmål och litteratur (samiska) (publiceras ej)

  • Nordsamiska
  • Enaresamiska
  • Skoltsamiska