Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beskrivningar av goda svar VÅREN 2014

Utskrift av schablon för språkprovens flervalsuppgifter

Studentexamensnämnden skickar inte enskilda plastschabloner för kontroll av flervalsuppgifterna. På provdagen publicerar nämnden schablon med de rätta svaren. För att schablonen skall kunna användas, skall de skrivas ut på transparent material utan att skala storleken: Skala sida: ingenting, Alternativ [ ] Anpassa till sida, [x] Verklig storlek eller motsvarande.

 

fre 7.2.2014 Modersmålet

mån 10.2.2014 Hörförståelseprov, främmande språk, lång lärokurs

tis 11.2.2014 Hörförståelseprov, andra inhemska språket, finska

ons 12.2.2014 Hörförståelseprov, främmande språk, kort lärokurs

mån 10.3.2014 Modersmålet och svenska som andraspråk

ons 12.3.2014 Realämnen

fre 14.3.2014 Skriftliga prov, främmande språk, lång lärokurs

mån 17.3.2014 Skriftliga prov, andra inhemska språket, finska

ons 19.3.2014 Matematik

fre 21.3.2014 Realämnen

mån 24.3.2014 Skriftliga prov, främmande språk, kort lärokurs

ons 26.3.2014 Modersmålet, samiska