Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beskrivningar av goda svar VÅREN 2016

Utskrift av schablon för språkprovens flervalsuppgifter

Studentexamensnämnden skickar inte enskilda plastschabloner för kontroll av flervalsuppgifterna. På provdagen publicerar nämnden schablon med de rätta svaren. För att schablonen skall kunna användas, skall de skrivas ut på transparent material utan att skala storleken: Skala sida: ingenting, Alternativ [ ] Anpassa till sida, [x] Verklig storlek eller motsvarande.

 

fre 12.2.2016 Modersmålet

mån 15.2.2016 Hörförståelseprov, främmande språk, lång lärokurs

tis 16.2.2016 Hörförståelseprov, andra inhemska språket, finska

ons 17.2.2016 Hörförståelseprov, främmande språk, kort lärokurs

mån 14.3.2016 Modersmålet och svenska som andraspråk

ons 16.3.2016 Realämnen

fre 18.3.2016 Skriftliga prov, främmande språk, lång lärokurs

mån 21.3.2016 Skriftliga prov, andra inhemska språket, finska

ons 23.3.2016 Matematik

ons 30.3.2016 Realämnen

fre 1.4.2016 Skriftliga prov, främmande språk, kort lärokurs

mån 4.4.2016 Modersmålet, samiska (ej publicerad)