Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beskrivningar av goda svar HÖSTEN 2014

Utskrift av schablon för språkprovens flervalsuppgifter

Studentexamensnämnden skickar inte enskilda plastschabloner för kontroll av flervalsuppgifterna. På provdagen publicerar nämnden schablon med de rätta svaren. För att schablonen skall kunna användas, skall de skrivas ut på transparent material utan att skala storleken: Skala sida: ingenting, Alternativ [ ] Anpassa till sida, [x] Verklig storlek eller motsvarande.

 

mån 8.9.2014 Hörförståelseprov, främmande språk, lång lärokurs

tis 9.9.2014 Hörförståelseprov, andra inhemska språket, finska

ons 10.9.2014 Hörförståelseprov, främmande språk, kort lärokurs

fre 12.9.2014 Modersmålet

mån 15.9.2014 Realämnen

ons 17.9.2014 Skriftliga prov, främmande språk, lång lärokurs

fre 19.9.2014 Skriftliga prov, andra inhemska språket, finska

mån 22.9.2014 Modersmålet och svenska som andraspråk

ons 24.9.2014 Matematik

fre 26.9.2014 Realämnen

mån 29.9.2014 Skriftliga prov, främmande språk, kort lärokurs

ons 1.10.2014 Modersmålet, samiska