Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beskrivningar av goda svar HÖSTEN 2016

Utskrift av schablon för språkprovens flervalsuppgifter

Studentexamensnämnden skickar inte enskilda plastschabloner för kontroll av flervalsuppgifterna. På provdagen publicerar nämnden schablon med de rätta svaren. För att schablonen skall kunna användas, skall de skrivas ut på transparent material utan att skala storleken: Skala sida: ingenting, Alternativ [ ] Anpassa till sida, [x] Verklig storlek eller motsvarande.

 

mån 12.9.2016 Hörförståelseprov, främmande språk, lång lärokurs

tis 13.9.2016 Hörförståelseprov, andra inhemska språket, finska

ons 14.9.2016 Hörförståelseprov, främmande språk, kort lärokurs

fre 16.9.2016 Modersmålet

mån 19.9.2016 Realämnen

ons 21.9.2016 Skriftliga prov, främmande språk, lång lärokurs

fre 23.9.2016 Skriftliga prov, andra inhemska språket, finska

mån 26.9.2016 Modersmålet och svenska som andraspråk

ons 28.9.2016 Matematik

fre 30.9.2016 Realämnen

mån 3.10.2016 Skriftliga prov, främmande språk, kort lärokurs

ons 5.10.2016 Modersmålet, samiska (ej publicerade)