Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Den digitala studentexamen

Digitaliseringen av studentexamen görs stegvis med början hösten 2016. Studentexamen skrivs helt och hållet i digital form våren 2019. De allmänna föreskrifterna och anvisningarna för anordnandet av digitala prov (inklusive anvisningarna om terminalutrustning och servrar samt anvisningen för övervakare) finns under allmänna föreskrifter och anvisningar.

Användarinstruktioner

Katastrofövning

Exempel på hörförståelseuppgifter i språkproven

Arrangerande av digitala prov för synskadade

Material för att testa och öva arrangerandet av digitala prov för synskadade. Materialet finns tyvärr för närvarande endast på finska.

Strålning från trådlösa nätverk