Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Examensavgifter och priser

Examensavgifter våren 2022 

grundavgift

14 €

provspecifik avgift

28 €

avgift för begäran om omprövning/ämne

50 €

 OBS! Examensavgifterna förändras från och med hösten 2022. Läs mer i meddelandet.

Examensavgifter hösten 2022 

grundavgift

-

provspecifik avgift

34 €

avgift för begäran om omprövning/ämne

50 €

Utvidgande av läroplikten påverkar avgifterna som tas ut för studentexamen. Den avgiftsfria studentexamen angår i huvudsak de studerande som börjar gymnasiet på hösten 2021 eller senare.  

Mer information: Examensreformen våren 2022

Företagsekonomiska prestationer 
kopior av dokument från nämnden 0,50 €/sida
+ expedition 5 €
+ postförskottsavgifter/avgifter för rekommenderat brev  

 

Instruktioner för återbetalning

I återbetalningsärenden kan Ni kontakta oss per e-post på adressen taha@ylioppilastutkinto.fi.

Som svar får Ni anvisningar gällande hur Ni skickar in Era bankkontouppgifter för eventuell återbetalning av avgifterna. Det är inte tillrådligt att skicka in kontonummer per vanlig e-post. Anhållan om återbetalning bör skickas in till nämnden innan utgången av året då examen i fråga ägde rum.

 

Anmärkningar

Examensavgifterna våren 2022 grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning 1136/2018 samt på undervisnings- och kulturministeriets förordning 716/2019. Examensavgifterna hösten 2022 grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning 293/2022.

Priset på de företagsekonomiska prestationerna grundar sig på undervisningsministeriets förordning 1136/2018 samt på nämndens beslut om priset på prestationer den 19 oktober 2001, den 16 december 2005, den 23 januari 2009 och den 6 maj 2011.

I priserna ingår mervärdesskatt om 24 % eller 10 % (rapporter, promemorior, publikationer). För statliga ämbetsverk, inrättningar och andra enheter som finns upptagna i statskontorets förteckning, dras mervärdesskatten av från priserna.