Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Examensavgifter och priser

1.1.2014

Examensavgifter 

grundavgift

14 €

provspecifik avgift

28 €

avgift för kontrollbedömning/ämne

50 €

 

Företagsekonomiska prestationer

Provuppgifter 

provhäfte

15 €

cd-skiva

25 €

rätta svar i flervalsuppgifter

15 €

Ett exemplar av respektive prov kan med stöd av offentlighetslagen (621/1999) beställas från studentexamensnämnden.

Provuppgifterna i studentexamen innehåller ofta material, såsom skönlitterära texter, facktexter, bilder, kartor, tabeller etc., som de som står för originalmaterialet har upphovsrätten till. Av den anledningen har studentexamensnämnden inte rätt att sälja provuppgifter för bruk i övningssyfte.

Statistik 
poänggränser 5,50 €
färdig statistik 17 €
statistikpublikation 16 €

 

Rapporter och promemorior 

Lasse Koskela: Lukutaitoa jäljittämässä (2000)

16,65 €
Anna-Stina Lindholm: På spaning efter textkompetens (2001) 16,65 €

 

Nämndens föreskrifter 
allmänna föreskrifter och anvisningar 17 €
provspecifika föreskrifter och anvisningar 15 €
studentexamenspärm + anvisningar 20 €

 

ANMÄRKNINGAR

Examensavgifterna grundar sig på undervisningsministeriets förordning 1224/2011 samt på undervisnings- och kulturministeriets förordning av den 15 november 2011.

Priset på de företagsekonomiska prestationerna grundar sig på undervisningsministeriets förordning 908/2010 samt på nämndens beslut om priset på prestationer den 19 oktober 2001, den 16 december 2005, den 23 januari 2009 och den 6 maj 2011.

I priserna ingår mervärdesskatt om 24 % eller 10 % (rapporter, promemorior, publikationer). För statliga ämbetsverk, inrättningar och andra enheter som finns upptagna i statskontorets förteckning, dras mervärdesskatten av från priserna.