Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Examensavgifter och priser

 

Examensavgifter 

grundavgift

14 €

provspecifik avgift

28 €

avgift för begäran om omprövning/ämne

50 €

 

Företagsekonomiska prestationer 
kopior av dokument från nämnden 0,50 €/sida
+ expedition 5 €
+ postförskottsavgifter/avgifter för rekommenderat brev  

 

ANMÄRKNINGAR

Examensavgifterna grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning 1136/2018 samt på undervisnings- och kulturministeriets förordning 716/2019.

Priset på de företagsekonomiska prestationerna grundar sig på undervisningsministeriets förordning 1136/2018 samt på nämndens beslut om priset på prestationer den 19 oktober 2001, den 16 december 2005, den 23 januari 2009 och den 6 maj 2011.

I priserna ingår mervärdesskatt om 24 % eller 10 % (rapporter, promemorior, publikationer). För statliga ämbetsverk, inrättningar och andra enheter som finns upptagna i statskontorets förteckning, dras mervärdesskatten av från priserna.