Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna som gäller studentexamen. Frågorna är grupperade enligt ämne. Noggrannare föreskrifter och anvisningar finns på vår webbplats under menyn föreskrifter. I oklara fall kan Studentexamensnämndens kansli kontaktas per telefon 0295 338 200 eller per e-post lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

  • Deltagande i studentexamen
  • Uppgifter ur beställningssystemet har varit tillgängliga för utomstående