Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Poänggränser

Studentexamensnämnden bestämmer poänggränserna för vitsorden, när bedömningen är slutförd. Detta sker för varje examenstillfälle för sig. Vitsorden fördelar sig på ungefär följande sätt i ett ämne: L 5 %, E 15 %, M 20 %, C 24 %, B 20 %, A 11 %, I 5 %. Den relativa fördelningen mellan vitsorden varierar i någon mån från prov till prov och från gång till gång.

I statistikavsnittet finns en samlingstabell där man kan överskåda poänggränsernas utveckling under ett antal år.