Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Hösten 2006

  L E M C B A
Modersmålet, finska 92 87 80 70 63 53
Modersmålet, svenska 92 87 80 70 60 50
Modersmålet, nordsamiska 92 87 80 70 63 53
Matematik, lång lärokurs 51 38 28 20 13 8
Matematik, kort lärokurs 48 39 30 21 14 8
Svenska, lång lärokurs 273 247 225 198 162 118
Svenska, medellång lärokurs 260 230 206 177 143 108
Finska, lång lärokurs 279 257 239 213 187 147
Finska, medellång lärokurs 270 237 223 194 157 117
Engelska, lång lärokurs 277 258 239 210 168 129
Tyska, lång lärokurs 275 249 213 186 155 117
Franska, lång lärokurs 279 262 243 216 175 140
Ryska, lång lärokurs 280 260 228 194 156 120
Spanska, lång lärokurs 280 265 233 208 170 140
Engelska, kort lärokurs 267 241 218 187 161 122
Tyska, kort lärokurs 280 253 224 195 167 120
Franska, kort lärokurs 280 255 228 198 169 129
Ryska, kort lärokurs 278 255 220 180 155 115
Spanska, kort lärokurs 285 271 249 220 190 136
Italienska, kort lärokurs 287 265 243 214 188 135
Portugisiska, kort lärokurs 190 175 161 151 120 100
Latin, kort lärokurs 195 183 160 145 120 100
Latin, längre lärokurs 193 180 160 140 120 100
Nordsamiska, kort lärokurs 195 182 165 140 120 100
Evangelisk-luthersk religion 33 26 21 16 11 7
Ortodox religion 32 27 21 15 12 9
Livsåskådningskunskap 35 28 22 16 11 8
Filosofi 33 27 22 17 12 8
Psykologi 32 25 20 16 12 8
Historia 32 26 22 18 14 9
Samhällslära 33 28 23 19 14 10
Fysik 38 30 23 17 13 8
Kemi 44 37 30 22 15 10
Biologi 44 37 30 23 15 9
Geografi 33 27 22 18 14 10