Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Hösten 2014

  L E M C B A
Modersmålet, finska 86 71 60 49 38 24
Modersmålet, svenska 90 74 61 46 33 22
Modersmålet, nordsamiska 60 50 40 30 20 10
Finska som andraspråk 184 169 158 133 113 90
Svenska som andraspråk 184 169 158 133 113 90
Matematik, lång lärokurs 56 43 32 20 13 8
Matematik, kort lärokurs 54 44 35 26 18 10
Svenska, lång lärokurs 267 243 210 174 134 98
Svenska, medellång lärokurs 246 212 180 150 122 99
Finska, lång lärokurs 276 258 240 215 183 135
Finska, medellång lärokurs 257 239 217 181 147 104
Engelska, lång lärokurs 264 244 224 198 162 125
Tyska, lång lärokurs 285 257 230 196 130 112
Franska, lång lärokurs 279 266 240 207 167 125
Ryska, lång lärokurs 278 262 239 200 165 125
Spanska, lång lärokurs 270 250 228 197 167 125
Tyska, kort lärokurs 275 245 216 195 164 117
Engelska, kort lärokurs 263 238 220 194 168 130
Franska, kort lärokurs 273 245 205 179 147 114
Ryska, kort lärokurs 263 243 203 178 140 109
Spanska, kort lärokurs 284 255 220 187 159 117
Italienska, kort lärokurs 276 263 229 203 165 125
Latin, längre lärokurs 195 180 160 140 120 100
Latin, kort lärokurs 196 180 160 140 120 100
Nordsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100
Portugisiska, kort lärokurs 196 180 160 140 120 100
Evangelisk-luthersk religion 34 27 22 17 12 8
Ortodox religion 34 27 22 17 12 8
Livsåskådningskunskap 33 26 21 17 12 8
Filosofi 34 28 22 17 12 8
Psykologi 33 27 22 17 12 8
Historia 34 28 23 18 13 8
Samhällslära 34 29 24 20 15 11
Fysik 39 32 26 20 15 9
Kemi 43 36 29 22 15 9
Biologi 42 36 30 23 16 10
Geografi 33 28 24 20 16 12
Hälsokunskap 30 25 21 17 14 10