Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Hösten 2017

Öppna pdf

  L E M C B A i+ i i-
Modersmålet, finska 86 71 61 51 41 30 28 26 20
Modersmålet, svenska 86 71 60 47 38 26 23 21 18
Modersmålet, enaresamiska 56 50 40 30 20 10 8 7 6
Finska som andraspråk 179 165 150 130 108 86 82 72 62
Svenska som andraspråk 179 165 149 130 108 86 82 72 62
Matematik, kort lärokurs 49 39 31 23 16 9 8 7 5
Matematik, lång lärokurs 51 39 30 20 13 8 7 6 5
Svenska, lång lärokurs 259 224 197 167 130 108 95 79 67
Svenska, medellång lärokurs 253 220 190 159 129 105 99 93 82
Finska, lång lärokurs 274 257 238 213 183 144 134 124 114
Finska, medellång lärokurs 262 237 213 184 148 112 104 99 94
Engelska, lång lärokurs 276 256 236 210 176 136 129 118 100
Tyska, lång lärokurs 268 244 212 184 145 111 100 90 80
Franska, lång lärokurs 272 259 224 195 169 120 113 95 85
Ryska, lång lärokurs 274 257 238 200 155 114 104 94 84
Spanska, lång lärokurs 272 250 220 190 160 125 110 90 75
Tyska, kort lärokurs 264 232 198 177 152 116 107 99 91
Engelska, kort lärokurs 266 251 224 195 163 125 113 105 95
Franska, kort lärokurs 263 222 202 178 140 116 98 92 86
Ryska, kort lärokurs 264 232 200 163 135 114 104 94 84
Spanska, kort lärokurs 268 240 205 160 135 118 108 70 50
Italienska, kort lärokurs 273 244 205 170 140 120 100 80 70
Latin, längre lärokurs 196 180 160 140 120 100 75 50 25
Latin, kort lärokurs 196 180 160 140 120 100 75 50 25
Nordsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 98 90 80 70
Portugisiska, kort lärokurs 179 162 148 136 125 100 90 80 70
Evangelisk-luthersk religion 90 76 62 50 36 26 22 20 18
Ortodox religion 90 76 62 50 36 26 22 20 18
Livsåskådningskunskap 94 79 63 54 39 29 27 23 18
Filosofi 85 70 56 44 32 22 19 18 16
Psykologi 91 75 62 49 36 24 22 20 17
Historia 97 81 68 53 40 28 26 23 18
Samhällslära 94 79 67 54 41 31 29 26 20
Fysik 41 33 25 19 14 10 8 7 6
Kemi 41 34 28 22 16 10 9 8 6
Biologi 44 37 32 25 19 12 11 10 8
Geografi 97 83 70 58 45 35 32 29 24
Hälsokunskap 80 66 55 44 33 24 22 20 16