Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Hösten 2018

 Öppna pdf

  L E M C B A I+ I I-
Modersmålet, finska 90 75 64 52 40 28 25 23 20
Modersmålet, svenska 90 75 61 50 39 26 24 20 15
Modersmålet, nordsamiska 60 50 40 30 20 10 8 7 6
Finska som andraspråk 196 181 167 150 126 97 91 85 80
Svenska som andraspråk 196 181 166 149 126 97 91 85 80
Svenska, medellång lärokurs 241 210 181 152 122 102 94 83 70
Svenska, lång lärokurs 268 234 204 173 136 110 95 86 77
Finska, medellång lärokurs 267 245 227 186 148 115 108 102 94
Finska, lång lärokurs 275 260 244 219 178 145 136 129 119
Engelska, kort lärokurs 252 231 204 181 152 120 115 100 96
Engelska, lång lärokurs 267 245 225 200 169 126 118 110 100
Spanska, kort lärokurs 275 259 228 185 142 120 115 100 90
Spanska, lång lärokurs 256 240 208 175 140 120 110 90 80
Italienska, kort lärokurs 278 260 235 200 175 130 110 90 70
Skoltsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
Latin, längre lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Latin, kort lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Nordsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
Portugisiska, kort lärokurs 192 180 165 150 125 100 90 80 70
Franska, kort lärokurs 264 227 198 175 139 112 98 92 84
Franska, lång lärokurs 272 259 225 195 169 120 113 95 85
Tyska, kort lärokurs 273 235 209 178 155 117 110 100 90
Tyska, lång lärokurs 275 249 211 189 152 116 109 100 90
Ryska, kort lärokurs 266 236 203 170 140 111 105 95 85
Ryska, lång lärokurs 274 256 232 200 155 125 110 95 85
Matematik, kort lärokurs 54 45 37 28 20 11 10 8 5
Matematik, lång lärokurs 47 35 23 14 10 7 6 4 3
Biologi 94 79 67 53 39 28 27 25 20
Livsåskådningskunskap 90 76 64 48 34 23 21 19 17
Evangelisk-luthersk religion 90 76 64 52 39 27 25 22 17
Filosofi 85 68 56 45 35 26 24 22 17
Fysik 100 77 57 39 26 18 16 14 12
Historia 94 79 65 52 40 29 26 23 16
Kemi 101 84 69 51 39 25 23 21 17
Geografi 96 82 70 57 45 33 31 27 22
Ortodox religion 90 76 64 52 39 27 25 22 17
Psykologi 93 77 63 50 38 25 20 16 10
Hälsokunskap 90 76 64 53 41 31 29 26 22
Samhällslära 96 81 69 55 41 28 26 23 19