Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Hösten 2019

 Öppna pdf

  L E M C B A I+ I I-
Modersmålet, finska 90 75 65 51 40 28 25 20 15
Modersmålet, svenska 91 72 62 51 40 28 25 20 15
Modersmålet, nordsamiska 55 50 40 30 20 10 8 5 4
Finska som andraspråk 199 185 167 145 122 103 97 90 70
Svenska som andraspråk 199 185 167 145 122 103 97 90 70
Svenska, medellång lärokurs 243 210 180 148 117 90 76 69 60
Svenska, lång lärokurs 255 225 195 162 125 107 98 90 75
Finska, medellång lärokurs 266 244 216 183 149 115 110 95 87
Finska, lång lärokurs 274 261 244 213 182 137 125 115 95
Engelska, kort lärokurs 258 236 216 191 159 126 120 116 110
Engelska, lång lärokurs 267 248 229 204 175 141 135 127 115
Spanska, kort lärokurs 281 259 235 184 154 122 110 100 90
Spanska, lång lärokurs 261 248 215 201 160 120 100 90 80
Italienska, kort lärokurs 273 254 232 200 170 125 110 90 70
Skoltsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
Latin, längre lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Latin, kort lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Nordsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
Portugisiska, kort lärokurs 188 168 158 141 125 100 90 80 70
Franska, kort lärokurs 266 230 195 168 138 113 97 80 60
Franska, lång lärokurs 272 255 225 199 169 120 114 95 85
Tyska, kort lärokurs 276 253 221 190 155 119 103 90 83
Tyska, lång lärokurs 272 259 219 192 157 118 100 86 73
Ryska, kort lärokurs 263 233 200 170 140 115 105 95 85
Ryska, lång lärokurs 271 253 229 200 155 120 110 95 85
Matematik, kort lärokurs 94 75 59 45 31 20 18 15 12
Matematik, lång lärokurs 87 66 47 34 23 14 12 9 6
Biologi 100 87 74 60 46 34 32 28 22
Livsåskådningskunskap 95 78 60 43 31 26 23 21 19
Evangelisk-luthersk religion 95 79 65 55 43 30 28 26 22
Filosofi 84 69 56 42 31 21 19 18 16
Fysik 90 68 50 34 25 20 18 15 12
Historia 96 80 66 52 39 26 24 20 15
Kemi 103 86 71 57 43 31 28 25 19
Geografi 97 82 70 57 46 34 32 29 25
Ortodox religion 95 79 65 55 43 30 28 26 22
Psykologi 95 80 66 53 40 29 26 22 18
Hälsokunskap 86 74 61 51 40 29 27 24 19
Samhällslära 91 76 61 47 33 22 20 17 11