Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Poänggränserna hösten 2020

 Poänggränserna som pdf

  L E M C B A i+ i i-
Modersmålet, finska 90 75 61 50 38 27 25 20 15
Modersmålet, svenska 90 74 60 50 40 28 25 20 15
Modersmålet, nordsamiska 55 50 40 30 20 10 8 5 4
Svenska som andraspråk 194 177 160 145 128 104 99 90 77
Finska som andraspråk 194 177 160 145 128 104 99 90 77
Svenska, lång lärokurs 263 232 208 169 134 110 95 86 77
Svenska, medellång lärokurs 239 210 180 148 120 93 82 70 54
Finska, lång lärokurs 271 257 239 215 182 138 130 120 110
Finska, medellång lärokurs 265 245 211 174 147 112 104 94 84
Engelska, lång lärokurs 270 251 232 208 179 144 138 128 116
Tyska, lång lärokurs 275 239 209 166 134 118 108 96 75
Franska, lång lärokurs 274 259 229 204 169 120 114 95 85
Ryska, lång lärokurs 274 256 232 200 155 125 110 95 85
Spanska, lång lärokurs 275 251 210 170 140 120 110 97 90
Tyska, kort lärokurs 275 242 214 182 146 112 102 80 72
Engelska, kort lärokurs 249 225 200 176 148 124 119 112 98
Franska, kort lärokurs 263 231 202 172 142 114 95 83 75
Ryska, kort lärokurs 266 236 203 170 140 111 105 95 85
Spanska, kort lärokurs 277 252 211 181 147 112 109 100 72
Italienska, kort lärokurs 268 248 226 193 170 120 110 90 70
Latin, längre lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Latin, kort lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Nordsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
Enaresamiska, kort lärokurs 192 180 166 140 120 100 90 80 70
Portugisiska, kort lärokurs 187 167 152 140 120 100 90 80 70
Matematik, lång lärokurs 101 76 57 38 24 15 14 12 9
Matematik, kort lärokurs 88 65 46 30 19 12 11 10 8
Evangelisk-luthersk religion 95 83 71 57 44 32 31 28 24
Ortodox religion 95 83 71 57 44 32 31 28 24
Livsåskådningskunskap 92 72 60 41 32 24 22 20 18
Filosofi 80 60 47 35 26 20 18 16 14
Psykologi 95 80 68 55 43 31 28 25 21
Historia 90 74 60 46 34 22 20 18 15
Samhällslära 90 75 61 49 36 23 21 19 16
Fysik 95 67 49 30 21 13 12 8 6
Kemi 101 82 66 50 35 24 22 19 15
Biologi 98 81 67 51 37 27 25 23 19
Geografi 97 83 71 59 47 35 33 29 26
Hälsokunskap 83 70 58 48 37 26 24 22 17