Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Poänggränserna hösten 2021

Poänggränserna som pdf

  L E M C B A i+ i i-
Modersmål och litteratur, finska 90 76 65 50 37 26 24 20 15
Modersmål och litteratur, svenska 90 75 63 50 38 28 24 20 15
Modersmål och litteratur, nordsamiska 55 50 40 30 20 10 8 5 4
Svenska som andraspråk 194 175 158 142 125 102 94 88 70
Finska som andraspråk 194 175 158 142 125 102 94 88 70
Svenska, lång lärokurs 262 229 195 151 114 90 75 55 45
Svenska, medellång lärokurs 251 214 185 150 119 93 87 79 68
Finska, lång lärokurs 277 262 244 219 183 140 125 115 105
Finska, medellång lärokurs 268 245 216 177 143 110 101 91 81
Engelska, lång lärokurs 270 250 231 206 173 136 130 124 112
Tyska, lång lärokurs 275 230 201 169 127 118 100 80 60
Franska, lång lärokurs 275 253 230 200 163 120 110 90 80
Ryska, lång lärokurs 270 256 232 200 155 125 110 95 85
Spanska, lång lärokurs 267 239 210 170 150 120 110 100 90
Tyska, kort lärokurs 268 238 209 176 142 113 97 76 68
Engelska, kort lärokurs 274 258 235 206 172 136 131 127 118
Franska, kort lärokurs 260 229 195 162 135 110 93 83 72
Ryska, kort lärokurs 266 236 203 170 140 111 105 95 85
Spanska, kort lärokurs 276 246 219 189 153 116 109 101 90
Italienska, kort lärokurs 276 257 235 200 170 125 110 90 70
Latin, längre lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Latin, kort lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Enaresamiska, kort lärokurs 192 180 166 140 120 100 90 80 70
Portugisiska, kort lärokurs 187 167 152 140 120 100 90 80 70
Matematik, lång lärokurs 99 74 59 41 27 14 13 11 9
Matematik, kort lärokurs 99 82 67 52 36 23 20 16 11
Evangelisk-luthersk religion 94 79 66 54 40 29 27 24 18
Ortodox religion 94 79 66 54 40 29 27 24 18
Livsåskådningskunskap 91 73 62 42 31 25 22 19 16
Filosofi 81 66 54 41 32 22 20 18 16
Psykologi 95 78 64 49 35 21 19 16 12
Historia 90 73 60 47 35 24 22 20 15
Samhällslära 89 72 60 47 35 24 22 19 13
Fysik 85 65 48 33 22 13 12 8 6
Kemi 98 76 56 37 23 13 12 10 8
Biologi 97 81 67 52 39 28 25 22 18
Geografi 96 81 67 53 40 28 26 23 18
Hälsokunskap 86 73 63 52 40 29 27 25 21