Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Poänggränserna hösten 2022

Poänggränserna som pdf

  L E M C B A i+ i i-
Modersmål och litteratur, finska 88 75 62 50 38 27 25 20 15
Modersmål och litteratur, svenska 88 75 62 50 38 27 25 20 15
Modersmål och litteratur, nordsamiska 55 50 40 30 20 10 8 5 4
Svenska som andraspråk 194 173 158 143 120 101 96 89 76
Finska som andraspråk 194 173 158 143 120 101 96 89 76
Svenska, lång lärokurs 263 229 203 174 115 91 85 70 59
Svenska, medellång lärokurs 245 210 182 148 113 90 83 73 60
Finska, lång lärokurs 276 259 240 219 182 141 134 124 113
Finska, medellång lärokurs 266 245 219 176 148 113 106 98 89
Engelska, lång lärokurs 271 252 234 210 181 148 141 134 123
Tyska, lång lärokurs 275 239 198 155 137 116 100 80 60
Franska, lång lärokurs 274 240 225 197 168 120 110 90 85
Ryska, lång lärokurs 270 253 229 201 155 125 110 95 85
Spanska, lång lärokurs 272 248 218 170 140 120 110 100 90
Tyska, kort lärokurs 270 232 201 168 140 105 97 87 55
Engelska, kort lärokurs 278 256 233 206 171 138 130 124 114
Franska, kort lärokurs 265 227 197 162 139 110 97 83 72
Ryska, kort lärokurs 265 236 203 170 140 111 105 95 85
Spanska, kort lärokurs 270 240 200 171 145 115 95 85 75
Italienska, kort lärokurs 273 252 233 200 170 125 110 90 70
Latin, längre lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Latin, kort lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Nordsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
Portugisiska, kort lärokurs 195 175 160 140 120 100 90 80 70
Matematik, lång lärokurs 95 71 54 37 26 16 14 12 11
Matematik, kort lärokurs 96 77 62 45 29 15 13 11 8
Evangelisk-luthersk religion 94 78 67 55 42 32 30 28 24
Ortodox religion 94 78 67 55 42 32 30 28 24
Livsåskådningskunskap 95 82 62 51 42 30 28 25 22
Filosofi 82 65 51 37 26 20 17 11 9
Psykologi 91 74 60 45 31 22 20 17 13
Historia 90 73 59 45 33 22 20 18 15
Samhällslära 89 73 61 48 36 25 23 20 15
Fysik 83 58 42 29 23 15 14 13 9
Kemi 96 72 53 36 23 13 12 10 8
Biologi 100 84 69 53 40 27 25 22 18
Geografi 101 89 78 66 55 45 43 39 35
Hälsokunskap 80 66 56 45 35 26 23 19 14