Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Våren 2019

 Öppna pdf

  L E M C B A I+ I I-
Modersmålet, finska 93 78 66 54 41 31 28 25 20
Modersmålet, svenska 96 78 65 51 39 30 26 24 20
Modersmålet, nordsamiska 60 50 40 30 20 10 8 7 6
Finska som andraspråk 200 184 171 156 134 104 98 87 79
Svenska som andraspråk 200 184 171 156 133 104 98 87 79
Svenska, medellång lärokurs 237 202 170 138 110 90 73 65 57
Svenska, lång lärokurs 255 220 190 160 130 105 76 50 30
Finska, medellång lärokurs 268 243 221 182 148 116 100 85 75
Finska, lång lärokurs 273 253 235 216 180 142 135 125 115
Engelska, kort lärokurs 268 246 226 196 166 129 118 112 95
Engelska, lång lärokurs 267 244 221 190 156 122 117 110 99
Spanska, kort lärokurs 282 255 227 187 147 110 95 93 80
Spanska, lång lärokurs 265 244 210 170 140 120 110 97 90
Inarinsaame, lyhyt oppimäärä 192 180 166 140 120 100 90 80 70
Italienska, kort lärokurs 272 258 236 200 175 130 110 90 70
Skoltsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
Latin, längre lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Latin, kort lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Nordsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
Portugisiska, kort lärokurs 190 175 159 145 116 100 90 80 70
Franska, kort lärokurs 266 232 199 168 135 117 111 96 90
Franska, lång lärokurs 272 238 215 190 162 120 101 95 87
Tyska, kort lärokurs 263 230 192 158 126 110 104 93 81
Tyska, lång lärokurs 266 215 184 154 123 110 101 87 65
Ryska, kort lärokurs 267 234 205 173 140 117 108 100 95
Ryska, lång lärokurs 269 247 220 192 158 125 115 105 95
Matematik, kort lärokurs 101 82 67 51 34 19 16 13 9
Matematik, lång lärokurs 93 68 47 30 19 14 13 12 10
Biologi 92 75 62 46 34 24 23 21 16
Livsåskådningskunskap 94 77 64 49 35 26 23 21 19
Evangelisk-luthersk religion 98 83 71 57 44 32 31 27 22
Filosofi 84 68 56 43 33 23 20 18 15
Fysik 93 75 61 48 35 25 22 20 17
Historia 97 84 71 54 39 24 21 19 15
Kemi 101 82 66 47 30 20 18 15 11
Geografi 94 79 66 52 40 28 26 23 18
Ortodox religion 98 83 71 57 44 32 31 27 22
Psykologi 94 77 61 46 32 20 18 15 11
Hälsokunskap 80 68 57 48 37 28 26 23 19
Samhällslära 94 79 66 52 39 28 26 23 18