Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Poänggränserna våren 2020

 Öppna pdf

  L E M C B A I+ I I-
Modersmålet, finska 90 75 63 51 40 28 26 24 20
Modersmålet, svenska 94 77 63 50 40 28 26 24 17
Modersmålet, nordsamiska 55 50 40 30 20 10 8 5 4
Modersmålet, enaresamiska 55 50 40 30 20 10 8 5 4
Svenska som andraspråk 195 178 163 146 128 104 98 91 81
Finska som andraspråk 195 178 163 147 128 104 98 91 81
Svenska, medellång lärokurs 242 201 167 133 110 90 77 69 61
Svenska, lång lärokurs 257 225 195 168 140 115 92 80 57
Finska, medellång lärokurs 268 251 223 185 144 110 103 93 83
Finska, lång lärokurs 272 254 233 208 183 142 122 110 100
Engelska, kort lärokurs 256 230 208 185 152 127 125 123 112
Engelska, lång lärokurs 263 240 219 192 162 132 127 121 111
Spanska, kort lärokurs 278 251 220 185 151 116 111 100 90
Spanska, lång lärokurs 266 244 219 170 150 119 90 80 70
Italienska, kort lärokurs 272 250 233 200 170 125 110 90 70
Latin, längre lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Latin, kort lärokurs 195 180 160 140 120 90 85 70 50
Nordsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
Portugisiska, kort lärokurs 184 172 145 133 120 100 90 80 70
Franska, kort lärokurs 267 234 202 165 135 116 98 91 84
Franska, lång lärokurs 270 240 211 171 139 118 110 95 80
Tyska, kort lärokurs 275 243 216 186 146 111 103 93 76
Tyska, lång lärokurs 265 231 194 150 132 114 107 98 80
Ryska, kort lärokurs 263 230 203 169 143 110 100 90 70
Ryska, lång lärokurs 267 234 205 172 140 117 108 100 95
Matematik, kort lärokurs 89 72 57 43 32 21 19 17 13
Matematik, lång lärokurs 79 58 43 31 21 14 12 11 9
Biologi 100 84 65 49 36 24 22 20 16
Livsåskådningskunskap 95 78 61 43 33 24 22 20 18
Evangelisk-luthersk religion 96 82 68 55 42 30 29 27 24
Filosofi 80 62 47 35 25 16 14 12 10
Fysik 95 76 59 42 31 23 22 20 17
Historia 96 80 67 51 35 23 19 16 13
Kemi 100 82 66 50 34 24 21 19 14
Geografi 99 85 73 58 43 30 28 25 22
Ortodox religion 96 82 68 55 42 30 29 27 24
Psykologi 94 79 66 53 40 27 24 21 17
Hälsokunskap 84 73 62 50 39 27 24 22 19
Samhällslära 91 74 60 46 30 19 16 14 10