Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Poänggränserna våren 2022

Poänggränserna som pdf

  L E M C B A i+ i i-
Modersmål och litteratur, finska 89 74 64 53 41 30 28 24 20
Modersmål och litteratur, svenska 90 75 62 50 37 28 25 21 18
Modersmål och litteratur, nordsamiska 55 50 40 30 20 10 8 5 4
Modersmål och litteratur, enaresamiska 55 50 40 30 20 10 8 5 4
Svenska som andraspråk 194 175 161 145 127 107 103 91 73
Finska som andraspråk 194 175 161 145 127 107 103 91 73
Svenska, lång lärokurs 255 229 200 159 125 97 75 59 49
Svenska, medellång lärokurs 254 222 187 148 109 90 76 68 59
Finska, lång lärokurs 274 260 239 213 182 148 120 110 100
Finska, medellång lärokurs 269 246 215 179 141 115 100 85 75
Engelska, lång lärokurs 268 248 228 199 165 126 118 110 99
Tyska, lång lärokurs 268 221 187 155 129 112 91 78 62
Franska, lång lärokurs 268 236 211 187 143 115 105 95 85
Ryska, lång lärokurs 262 235 210 180 147 120 110 100 90
Spanska, lång lärokurs 270 250 215 170 140 120 110 100 90
Tyska, kort lärokurs 272 237 208 170 131 111 106 96 74
Engelska, kort lärokurs 265 246 225 202 170 137 130 124 115
Franska, kort lärokurs 258 221 188 160 130 116 89 76 70
Ryska, kort lärokurs 262 225 196 169 139 107 99 90 70
Spanska, kort lärokurs 272 243 210 161 125 112 95 90 85
Italienska, kort lärokurs 271 250 233 200 170 125 110 90 70
Latin, längre lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Latin, kort lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Nordsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
Enaresamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
Portugisiska, kort lärokurs 184 176 160 140 120 100 90 80 70
Matematik, lång lärokurs 93 70 53 37 25 16 14 12 10
Matematik, kort lärokurs 104 87 71 52 35 21 18 15 11
Evangelisk-luthersk religion 97 82 67 51 37 27 25 22 18
Ortodox religion 97 82 67 51 37 27 25 22 18
Livsåskådningskunskap 93 76 58 45 34 24 21 17 16
Filosofi 80 63 50 38 26 18 17 14 13
Psykologi 94 75 61 45 30 20 17 15 12
Historia 93 75 60 43 28 18 15 12 9
Samhällslära 86 71 58 43 30 19 16 14 11
Fysik 85 62 44 28 18 12 10 8 6
Kemi 93 70 51 29 18 13 11 9 7
Biologi 97 81 66 51 40 27 25 23 20
Geografi 94 81 68 54 40 29 27 24 18
Hälsokunskap 80 67 55 44 33 25 23 19 14