Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Våren 2014

  L E M C B A
Modersmålet, finska 87 73 62 50 40 28
Modersmålet, svenska 90 74 61 48 35 24
Modersmålet, nordsamiska 60 50 40 30 20 10
Modersmålet, skoltsamiska 60 50 40 30 20 10
Finska som andraspråk 187 172 158 139 110 90
Svenska som andraspråk 187 172 158 139 110 90
Matematik, lång lärokurs 56 44 35 26 19 13
Matematik, kort lärokurs 52 42 33 24 16 9
Svenska, lång lärokurs 257 234 209 180 149 118
Svenska, medellång lärokurs 246 214 185 155 125 99
Finska, lång lärokurs 276 261 244 217 185 140
Finska, medellång lärokurs 260 236 217 182 152 111
Engelska, lång lärokurs 268 244 220 191 156 121
Tyska, lång lärokurs 281 255 230 200 170 124
Franska, lång lärokurs 279 260 236 211 184 121
Ryska, lång lärokurs 274 248 218 180 150 112
Spanska, lång lärokurs 274 247 227 200 176 120
Tyska, kort lärokurs 275 245 219 186 155 122
Engelska, kort lärokurs 265 242 225 197 167 135
Franska, kort lärokurs 265 237 208 180 150 117
Ryska, kort lärokurs 270 237 205 178 152 117
Spanska, kort lärokurs 282 257 224 194 165 127
Italienska, kort lärokurs 283 265 222 202 160 120
Latin, längre lärokurs 194 180 160 140 120 100
Latin, kort lärokurs 196 180 160 140 120 100
Nordsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100
Skoltsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100
Portugisiska, kort lärokurs 181 170 155 147 126 100
Evangelisk-luthersk religion 32 26 21 16 11 8
Ortodox religion 33 27 24 21 14 9
Livsåskådningskunskap 33 27 22 17 13 9
Filosofi 32 25 20 15 11 7
Psykologi 32 26 21 16 12 8
Historia 34 28 23 18 14 9
Samhällslära 34 29 25 21 17 12
Fysik 42 33 25 17 11 8
Kemi 43 37 31 24 16 10
Biologi 41 35 29 22 16 10
Geografi 33 27 23 19 15 11
Hälsokunskap 30 25 21 17 13 10