Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Våren 2015

  L E M C B A i+ i i-
Modersmålet, finska 87 72 61 51 41 30 27 24 20
Modersmålet, svenska 90 74 63 50 38 26 22 17 13
Modersmålet, nordsamiska 60 50 40 30 20 10 7 5 4
Modersmålet, enaresamiska 60 50 40 30 20 10 7 5 4
Finska som andraspråk 186 172 157 137 114 89 79 70 56
Svenska som andraspråk 186 172 157 137 114 89 79 70 56
Matematik, lång lärokurs 56 43 32 22 14 9 7 6 5
Matematik, kort lärokurs 53 44 37 29 20 12 10 8 6
Svenska, lång lärokurs 256 226 197 170 142 107 98 87 72
Svenska, medellång lärokurs 248 215 185 154 124 106 101 95 86
Finska, lång lärokurs 274 253 234 207 180 144 139 129 118
Finska, medellång lärokurs 260 236 216 184 151 110 106 96 86
Engelska, lång lärokurs 273 250 224 191 157 125 120 114 103
Tyska, lång lärokurs 270 240 201 169 138 120 90 63 56
Franska, lång lärokurs 273 250 229 204 174 115 108 100 92
Ryska, lång lärokurs 270 251 218 183 154 120 110 100 90
Spanska, lång lärokurs 275 249 225 201 173 120 110 100 90
Tyska, kort lärokurs 276 236 207 170 138 116 100 88 72
Engelska, kort lärokurs 267 242 221 191 162 130 128 123 110
Franska, kort lärokurs 269 237 210 180 150 120 114 102 92
Ryska, kort lärokurs 269 230 205 174 150 118 108 98 88
Spanska, kort lärokurs 275 242 210 182 150 120 109 99 70
Italienska, kort lärokurs 271 247 209 170 145 118 100 80 60
Latin, längre lärokurs 195 180 160 140 120 100 85 70 50
Latin, kort lärokurs 196 180 160 140 120 100 85 70 50
Enaresamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
Nordsamiska, kort lärokurs 195 181 166 140 120 100 90 80 70
skoltsamiska, kort lärokurs 192 181 166 140 120 100 90 80 70
Portugisiska, kort lärokurs 181 170 154 140 122 100 90 80 70
Evangelisk-luthersk religion 34 27 22 17 12 9 8 6 5
Ortodox religion 34 27 21 17 12 9 8 6 5
Livsåskådningskunskap 32 27 20 16 12 9 8 6 4
Filosofi 31 25 20 16 11 8 7 6 5
Psykologi 32 26 21 16 12 9 8 6 3
Historia 34 28 23 18 13 9 8 6 4
Samhällslära 34 29 25 20 16 12 11 9 6
Fysik 41 34 29 23 17 12 10 9 7
Kemi 41 31 24 17 11 7 6 5 4
Biologi 42 33 26 19 13 9 8 7 6
Geografi 34 28 23 19 15 11 10 9 7
Hälsokunskap 30 25 21 17 13 10 9 8 7