Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Provdagar

Varje gymnasium bestämmer självt om de exakta tiderna för början av hörförståelseproven i enskilda språk. De skriftliga proven startar i alla gymnasier kl. 9.00. Gymnasierna ger närmare besked om tiden när examinanderna senast ska vara på plats i skolan inför varje enskilt prov.

 Gångna examenstillfällen