Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Provdagarna våren 2023

  
tis 14.3 modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i läskompetens
provet i finska/svenska som andra språk och litteratur
tor 16.3 främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
italienska
portugisiska
latin
samiska
fre 17.3 modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens
mån 20.3 främmande språk, lång lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
ons 22.3 matematik, lång och kort lärokurs
fre 24.3 realämnen (psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi)
mån 27.3 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
ons 29.3 realämnen (religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap)
pe 31.3 modersmålsprovet, samiska

Resultaten för höstens studentexamen skickas till gymnasierna den 16 maj 2023. Resultaten och de bedömda provprestationerna lämnas ut till examinanderna och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, via Min Studieinfo -webbtjänsten från och med den 17 maj 2023. Den gemensamma antagningen för högskoleutbildning får resultaten samtidigt som nämnden publicerar dem. (Notera att tidpunkterna är preliminära och ändringar därmed ännu kan ske.)

Meddelande gällande provdagarna våren 2023 (21.12.2021)