Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Koesuoritusten julkaiseminen ja opetuskäyttö

Koesuoritukset ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n kohdan 30 perusteella.

Syksyn 2019 tutkinnon ja sitä uudemmat koesuoritukset ovat kokelaan ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajan nähtävillä Oma Opintopolku –verkkopalvelussa. Kokelas voi tulostaa tai tallentaa koesuorituksen kyseisestä palvelusta ja luovuttaa sen eteenpäin julkaistavaksi tai muuta käyttöä varten. Digitaalisista koesuorituksista ajanjaksolta syksy 2016 – kevät 2019 kokelas voi tilata suorituskopion lautakunnan kansliasta tai antaa valtakirjan suorituskopion tilaamista varten. Paperisten koesuoritusten säilytysaika on päättynyt eikä niistä voi tilata kopiota.

Lautakunnalta ei tarvitse erikseen hakea julkaisulupaa koesuorituksen julkaisemiseksi esimerkiksi oppimateriaalissa tai lehdessä. Koesuorituksen julkaisemislupa on hyvä pyytää kokelaalta kirjallisesti. Jos koesuorituksessa on kuvattu muita henkilöitä koskevia salassa pidettäviä tietoja, tarvitaan julkaisuun myös asianomaisten henkilöiden lupa.

Opetuksessa on mahdollista käyttää kokelaan luovuttamia koesuorituksia kokelaan luvalla.  Julkaistuja teoksia, joissa on koesuorituksia, saa käyttää opetuksessa Opetushallituksen Kopioston kanssa tekemän kopiointi- ja käyttöoikeussopimuksen perusteella, ellei tekijä sitä kiellä.

Yksittäisiä vastauksia on mahdollista käyttää opetuksessa ilman kokelaan antamaa lupaa, jos niitä käytetään tavalla, jossa kokelaan henkilöllisyys ei paljastu suoraan tai epäsuorasti, ja jos koesuoritus ei ylitä teoskynnystä. Tekijänoikeuslain perusteella tekijällä on omaan teokseensa tekijänoikeus ja teoksen käyttäminen edellyttää tekijän suostumuksen. Tekijänoikeussuojan saamisen edellytyksenä on, että henkisen luomistyön tuote on itsenäinen ja omaperäinen.