Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Koneluettavat tiedot

Tälle sivulle on koottu määrittelyjä niistä koneluettavista tiedoista, joita käytetään ylioppilastutkinnon järjestämisessä. Sivu on tarkoitettu ohjelmistokehittäjille joiden palvelut luovat ilmoittautumistietoja tai vastaanottavat tulostietoja.

Ylioppilastutkinnon kokeet

Kokeista käytetään seuraavia koodeja:

Reaaliaine

BI Biologia
ET Elämänkatsomustieto
FF Filosofia
FY Fysiikka
HI Historia
KE Kemia
GE Maantiede
PS Psykologia
TE Terveystieto
UE Uskonto, evankelis-luterilainen
UO Uskonto, ortodoksinen
YH Yhteiskuntaoppi

Matematiikka

M Matematiikka, pitkä oppimäärä
N Matematiikka, lyhyt oppimäärä

Äidinkieli ja kirjallisuus

A Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi
O Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi
I Äidinkieli ja kirjallisuus, inarinsaame
W Äidinkieli ja kirjallisuus, koltansaame
Z Äidinkieli ja kirjallisuus, pohjoissaame
A5 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
O5 Ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus

Toinen kotimainen kieli

CA Suomi, pitkä oppimäärä
CB Suomi, keskipitkä oppimäärä
BA Ruotsi, pitkä oppimäärä
BB Ruotsi, keskipitkä oppimäärä

Vieraat kielet

EA Englanti, pitkä oppimäärä
EC Englanti, lyhyt oppimäärä
FA Ranska, pitkä oppimäärä
FC Ranska, lyhyt oppimäärä
GC Portugali, lyhyt oppimäärä
L1 Latina, lyhyt oppimäärä
L7 Latina, laajempi oppimäärä
PA Espanja, pitkä oppimäärä
PC Espanja, lyhyt oppimäärä
SA Saksa, pitkä oppimäärä
SC Saksa, lyhyt oppimäärä
TC Italia, lyhyt oppimäärä
IC Inarinsaame, lyhyt oppimäärä
DC Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä
QC Koltansaame, lyhyt oppimäärä
VA Venäjä, pitkä oppimäärä
VC Venäjä, lyhyt oppimäärä

Ilmoittautumistiedot

Lukio tallentaa ilmoittautumistiedot JSON-muodossa tutkintopalvelussa. Ilmoittautumistiedoston määrittely:

 • Tutkintokerta on aina muotoa . Vuodenaika on joko K (kevät) tai S (syksy), esim. 2015K.
 • Jos kokelaalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, hetu-kenttään laitetaan syntymäaika. YTL antaa kokelaalle kirjoituksia varten korvikehetun, joka on muotoa <syntymäaika>-U, esim. 010199-U103.
 • Jos kokelaalla ei ole suomalaista hetua ja hän on jo osallistunut johonkin ylioppilaskokeeseen, niin hänen tulee käyttää YTL:ltä aiemmin saatua korvikehetua. Jos korvikehetu ei ole tiedossa, sitä voi kysyä YTL:ltä.
 • Oppijanumero on OPH:n antama oppijanumero, jonka muoto on 1.2.246.562.24.[0-9]{11}. Jos kokelaalla ei ole oppijanumeroa niin kentän arvo on null.
 • Koulutustyypiksi valitaan kokelaan koulutustausta tai tuntematon jos se ei ole tiedossa. Ylioppilastutkintoa suorittavalla kokelaalla täytyy kuitenkin aina olla tunnettu koulutus määriteltynä.
 • Jos henkilö uudelleenaloittaa tutkintoaan, niin uudelleenaloittaessa asetetaan uudelleenaloittaja kenttään arvo true. Kun tutkinto on jo uudelleenaloitettu asetetaan uudelleenaloittaja-kenttään arvo false.
 • Oppilaitos antaa jokaiselle kokelaalleen kokelasnumeron tutkintokertaa varten. Kokelasnumerot ovat numeroita 1:stä 999:n. Oppilaitos ei voi vaihtaa kokelaan kokelasnumeroa sen antamisen jälkeen.
 • äidinkielenKoe on kokelaan valitseman pakollisen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen koodi (esim. "A", "A5", "O", "Z") tai null jos kokelas ei tällä tutkintokerralla ilmoittaudu äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen. 
 • pakollisetKokeet ja ylimääräisetKokeet ovat listoja niistä kokeista, joihin kokelas tällä tutkintokerralla osallistuu.
 • Suoritetut kurssit, niiden tasot ja kurssimäärät tulee siirtää jokaisen ilmoittautumisen yhteydessä. Erillistä kurssisiirtoa, jota tehtiin ennen vuotta 2017, ei enää tehdä. Kursseista täytyy siirtää ne, jotka ovat samoja aineita kuin mihin kokelas ilmoittautuu; kaikkien suoritettujen tasojen kurssit täytyy siirtää. Esim. Jos kokelas ilmoittautuu lyhyen matematiikan kokeeseen täytyy siirtää pitkän ja lyhyen matematiikan suoritetut kurssit.

Esimerkki:

{
 "tutkintokerta": "2021S",
 "koulunumero": 1234,
 "kokelaat": [
  {
   "hetu": "010101A1234",
   "oppijanumero": "1.2.246.562.24.12345678901",
   "etunimet": [
    "Tuomas",
    "Ismo"
   ],
   "sukunimi": "Virtanen",
   "koulutustyyppi": "lukio",
   "tutkintotyyppi": "yoTutkinto",
   "uudelleenaloittaja": false,
   "kokelasnumero": 1,
   "äidinkielenKoe": null,
   "pakollisetKokeet": [
    "EA"
   ],
   "ylimääräisetKokeet": [
    "SC"
   ],
   "suoritetutKurssit": [
    {
     "aine": "E",
     "oppimäärä": "A",
     "kursseja": 9
    },
    {
     "aine": "GE",
     "oppimäärä": "Z",
     "kursseja": 2
    }
   ]
  }
 ]
}

Skeema

Ilmoittautumistiedot voi validoida alla olevaa skeemaa vastaan käyttämällä esim. jsonschemavalidator.net-palvelua.

Txt-tiedostona.

{
 "$schema": "https://www.ylioppilastutkinto.fi/schemas/registration-2018",
 "type": "object",
 "properties": {
  "tutkintokerta": {
   "type": "string"
  },
  "koulunumero": {
   "type": "integer"
  },
  "kokelaat": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "hetu": {
      "type": "string"
     },
     "oppijanumero": {
      "type": "string"
     },
     "etunimet": {
      "type": "array",
      "items": {
       "type": "string"
      }
     },
     "sukunimi": {
      "type": "string"
     },
     "koulutustyyppi": {
      "type": "string",
      "enum": ["lukio", "ammatillinen", "lukioJaAmmatillinen", "tuntematon"]
     },
     "tutkintotyyppi": {
      "type": "string",
      "enum": ["yoTutkinto", "korottaja", "erillinenKoe"]
     },
     "uudelleenaloittaja": {
      "type": "boolean"
     },
     "kokelasnumero": {
      "type": "integer"
     },
     "äidinkielenKoe": {
      "type": "string"
     },
     "pakollisetKokeet": {
      "type": "array",
      "items": {
       "type": "string"
      }
     },
     "ylimääräisetKokeet": {
      "type": "array",
      "items": {
       "type": "string"
      }
     },
     "suoritetutKurssit": {
      "type": "array",
      "items": {
       "type": "object",
       "properties": {
        "aine": {
         "type": "string"
        },
        "oppimäärä": {
         "type": "string"
        },
        "kursseja": {
         "type": "integer"
        }
       },
       "required": [
        "aine",
        "oppimäärä",
        "kursseja"
       ]
      }
     }
    },
    "required": [
     "hetu",
     "oppijanumero",
     "etunimet",
     "sukunimi",
     "koulutustyyppi",
     "tutkintotyyppi",
     "uudelleenaloittaja",
     "kokelasnumero",
     "äidinkielenKoe",
     "pakollisetKokeet",
     "ylimääräisetKokeet",
     "suoritetutKurssit"
    ]
   }
  }
 },
 "required": [
  "tutkintokerta",
  "koulunumero",
  "kokelaat"
 ]
}

Tulostiedot

Tulossa.