Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Tieteelliset julkaisut ja opinnäytetyöt

Päivitetty 13.10.2022

Väitöskirjoja

Rosvall, Camilla (2022): "Tänk före du skriver" : Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska

Virranmäki, Eerika (2022): Geography's ability to enhance powerful thinking skills and knowledge (Maantiede merkityksellisten ajattelutaitojen ja tietojen edistäjänä) 

von Zansen, Anna (2019): Uudenlaista kuullun ymmärtämistä – Kuvan ja videon merkitys ylioppilastutkinnon kielikokeissa

Stolt, Sofia (2016): Vägen till vitsordet : En studie av värderande yttranden i bedömarkommentarer på studentexamensuppsatser i modersmål och litteratur

Juvonen, Riitta (2014): Kirjoitelma ja tekijän ääni: Kehystämisen yhdyslauseet suomenkielisen ylioppilasaineen dialogisuuden hallinnassa

Pirinen, Tommi (2014): Weighted Finite-State Methods for Spell Checking and Correction

Rask, Maija (2012): Lukiolaisten terveydenlukutaidon ja terveysarvostusten ilmeneminen: laadullinen sisällönanalyysi vuoden 2007 terveystiedon ylioppilaskirjoitusten reaalikokeen vastauksista

Anckar, Joanna (2011): Assessing foreign language listening comprehension by means of the multiple-choice format : processes and products

Meriläinen, Lea (2010): Language Transfer in the Written English of Finnish Students

Kouki, Elina (2010): ”Käsitteitä tarpeen mukaan”. Kirjallisuustieteelliset käsitteet lukion kirjallisuuden opetuksessa

 

Pro gradu -töitä, diplomitöitä, kandidaatintutkielmia ja AMK-lopputöitä

Halonen, Joni (2022): Maantieteen ylioppilaskokeessa tarvittavat ajattelun taidot – millaista ajattelun taitojen hallintaa Turun lukioiden kokelaat osoittavat koepisteiden perusteella? (pdf)

Tuominen, Meeri (2021): Species i studentprov i A- och B-svenska:Felanalys av skriftliga framställningar

Hannukkala, Karoliina (2021): Tilastot ja todennäköisyyslaskenta pitkän sekä lyhyen matematiikan ylioppilaskokeissa. Tehtävien ratkaisumenetelmien, osaamistasojen ja pistejakaumien analyysi kolmella eri aikajänteellä (pdf)

Peltohaka, Pinja (2021): Fysiikan ylioppilaskokelaiden käsityksiä sähkömagneettisen induktion synnystä

Viitasuo, Milla (2020): Vektorien opetus ja risteyskohdat lukion pitkässä matematiikassa

Leivo, Julia (2020): Ajattelun taidon tasot maantieteen sähköisissä ylioppilaskokeissa kestävän kehityksen koekysymyksissä ja vastauksissa

Nyström, Lena (2020): Die Wortstellung bei Negationen in deutschen Abituraufsätzen schwedisch-und finnischsprachiger Schüler in Finnland

Suutari, Senni (2019): Aatekriittisestä kuva-analyysista muotokuvamaalaukseen.
Taidekuvat ja maalaustaide historian ylioppilaskokeissa viiden vuosikymmenen aikana

Nousiainen, Viivi (2019): Lukiolaisten käsityksiä kasvihuoneilmiöstä ja ilmaston lämpenemisestä

Tuulosniemi, Susan (2019): Elämää kynän ja paperin jälkeen. Ylioppilaskokelaan tekniset valmiudet tuottaa kuvia biologian ensimmäisessä digitaalisessa ylioppilaskokeessa keväällä 2018

Sidorow, Aku (2018): Sähköisten ylioppilaskirjoitusten haasteet ja kokelaiden yhdenvertaisuus

Kainulainen, Marleena (2018): Tutkiva oppiminen lukion biologian oppikirjojen, ylioppilaskokeiden ja biologian valintakokeiden tehtävissä

Sohlman, Samuel (2018): Graafinen lukutaito ja aineiston käyttö maantieteen digitaalisessa ylioppilaskokeessa

Haapanen, Minttu (2018): Geomedia- ja vastaustaidot maantieteen sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa

Fahmy, Timo-Matti (2018): Ylioppilaskokelaiden aluemaantieteelliset ajattelutaidot

Aschan, Julia (2018): ”Kompisar kommer och går men vännerna påstår.” – grammatiska och lexikala avvikelser från deskriptiva målspråksnormer i studentexamensuppsatser i A-svenska 1994 och 2004

Heikura, Emilia (2017): Bruket av det formella subjektet 'det' i finska abiturienters uppsatser i svenska (raportti paperimuodossa)

Kunnari, Jenni (2017): Lukiolaisten ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat, menestyminen ja yhteys kolmannen asteen koulutukseen pääsyyn kasvatusaloilla ja humanistisilla aloilla

Koskimäki, Hilda (2017): Ei haittaa, vaikka vähän valehdellaan. Ylioppilaskokelaat sananlaskujen tulkitsijoina.

Manner, Tommi (2017): Le développement morphosyntaxique dans la production orale et écrite des lycéens finnophones

Lehto, Annamaria (2016): Schreiben im Sprachkontakt bei bilingualen deutsch-finnischen Schülern (raportti paperimuodossa)

Tukiainen, Jenni (2016): Assessing EFL Writing in the Finnish Matriculation Examination

Lääkkö, Jaakko (2015): Fysiikan oppikirjasarjat ylioppilastutkinnossa keväästä 2008 kevääseen 2013: Korrelaatio ylioppilaskirjoituksissa menestymisen kanssa

Vitikainen, Riikka (2014): Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskysymyksissä vuosina 1996–2013

Juuso, Piia (2013): Studeanttaid feaillat nomeniid konsonántaguovddážiin jagi 1995-2003 davvisámegiela eatnigiela studeantaiskosiin (suomenkielinen tiivistelmä)

Paldanius, Hilkka (2013): Pohdinta terveystiedon ylioppilaskoevastauksissa

Smolander, Jenna (2012): Runoja ja merkityksiä: runous lukion suomi toisena kielenä -opetuksessa

Tarkiainen, Suvi (2012): Engelskans roll i finskspråkiga abiturienters inlärarsvenska. En studie kring lexikal transfer från L2 till L3

Herlin, Anna (2011): A Shared European History? Perceptions of Imperialism and Islam in Matriculation Examination Essays and History Textbooks

Wiik, Liisa (2010): Les articles français, un casse-tête pour les étudiants finlandais : analyse des fautes de 366 rédactions de l'épreuve du français du baccalauréat

Klockars, Minna (2010): Uppfattningen om språklig kompetens i studentprov i svenska 1919 - 2009

Äijälä, Heidi (2009): Interkulturelle Kompetenz und ihr Testen im finnischen Fremdsprachenunterricht: Am Beispiel der Abiturprüfung im Leistungskurs Deutsch vom Frühjahr 2008

Kinnunen, Mari (2008): The influence of the prevailing notion of language competence on English as a foreign language test in the matriculation examinations arranged between 1919-2008

 

Konferenssijulkaisuja ja artikkeleita

Perälä, Mika & Salmenkivi, Eero (2022): Students' performance in ethics assignments in the Finnish Matriculation Examination 2017-2021

Perälä, Mika & Salmenkivi, Eero (2021): Elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeen kehityslinjoja. niin & näin 110 (3/2021), s. 117-119. Linkki lehden sähköiseen versioon 

Duda, Ewa (2021): Access to Higher Education: the Adult Learners' Perspective

Benjamin, Saija; Koirikivi, Pia & Kuusisto, Arniika (2021): Lukiolaisnuorten käsityksiäoppilaitosten roolista väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä (pdf)

Perälä, Mika & Salmenkivi, Eero (2020): Käskysanat ja ajattelun taidot filosofian ylioppilaskokeessa

Perälä, Mika & Salmenkivi, Eero (2020): Filosofian ylioppilaskokeen kehityslinjoja 2015-2019

Virranmäki, Eerika; Valta-Hulkkonen, Kirsi & Pellikka, Anne (2020): Geography tests in the Finnish Matriculation Examination in paper and digital forms – An analysis of questions based on revised Bloom’s taxonomy (abstract)

Puustinen, Mikko; Paldanius, Hilkka & Luukka, Minna-Riitta (2020): Sisältötiedon toistamista vai aineiston analyysia? Tiedonalakohtaiset tekstitaidot historian ylioppilaskokeen tehtävänannoissa ja pisteytysohjeissa

Kaleva, Satu, Pursiainen, Jouni, Hakola, Mirkka, Rusanen, Jarmo & Muukkonen, Hanni (2019): Students’ reasons for STEM choices and the relationship of mathematics choice to university admission

Hästö, Peter; Palkki, Riikka; Tuomela, Dimitri & Star, Jon R.: (2019): Relationship between mathematical flexibility and success in national examinations

Juurakko-Paavola, Taina (2016): Skillnader mellan könen i studentprovet i medellång svenska. Teoksessa Svenskan i Finland 16

Pursiainen, Jouni; Rusanen, Jarmo & Partanen, Sauli (2016): Lukion tärkein ainevalinta?

Forsskåhl, Mona; Kivilehto, Marja; Koivisto, Johanna & Metsä, Pasi (2015): Svenskan i Finland 15

Löfström, Jan & van den Berg, Marko (2014): Miten lukion taloustiedon opetus tukee talouden kriisien ymmärtämistä

Ahvenisto, Inkeri; van den Berg, Marko; Löfström, Jan & Virta, Arja (2013): Kuka oikeastaan asettaa opetuksen tavoitteet? Yhteiskuntaopin taidolliset tavoitteet ja niiden arviointi opetussuunnitelmien perusteissa ja ylioppilastutkinnossa 

Salmenkivi, Eero (2013): Ylioppilastutkinnon filosofian ainereaalikoe ja lukion opetussuunnitelman perusteet

Salmenkivi, Eero (2013): Ylioppilastutkinnon rakenne- ja reaalikoeuudistusten vaikutuksia: miten lisääntynyt valinnaisuus ohjaa lukiolaisia

Penttinen, Esa (2011): Abiturienttien saksan kielen kirjallinen viestintätaito saksankielisten koululaisten tulkitsemana

Berg, Maarit (2011): Referointi, erittelymuotti ja tekstitaidonkoe

Penttinen, Esa (2009): Abiturienttien lingvistisen kompetenssin hallinta saksankielisissä kirjoitelmissa

Makkonen-Graig, Hanna (2008): Neljä näkökulmaa erääseen tekstilajiin: äidinkielen ylioppilaskokeen tehtävänannot 2003–2006

 

Muita tieteellisiä julkaisuja

 

Kytö, Meri 2022: Abiturientit melun tietäjinä. Teoksessa Kulttuurintutkimus tietämisen tapana. Toim. Taina Kinnunen ja Juhana Venäläinen. Tampere: Vastapaino, 407-435.

Venäläinen,Ninna, Kaasila, Antti, Kleemola, katri, Muukkonen-van der Meer, Hanni, Rusanen, Jarmo  ja Pursiainen, Jouni (2020): Kauppatieteiden opiskelijavalinnan uudistaminen: Mikä muuttui vuosien 2016 ja 2018 välillä? – Ainevalinnat ja alueellinen näkökulma

Pursiainen, Jouni, Muukkonen, Hanni, Rusanen, Jarmo ja Harmoinen, Sari (2018): Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo. Oulun yliopiston kontribuutio Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ”Sata tasa-arvotekoa” –hankkeessa.

Glumoff, Helmi ja Paukkeri, Matleena (2017): Pitkän matematiikan ylioppilaskoetehtävien luokittelua ja analysointia. Ainedidaktisen tutkimusseminaarin seminaarityö.